Er bestaat een wettelijke onderhoudsplicht, wanneer u gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad, ten opzichte van uw (ex-)partner.

Wanneer de ex-partner te weinig inkomen heeft om voor zichzelf te zorgen, dient de ander zoveel mogelijk in die behoefte te voorzien door betaling van partneralimentatie.

Of, hoeveel en hoelang partneralimentatie betaald dient te worden is afhankelijk van de hoogte van de behoefte van de ontvangende partner en van de draagkracht van de betalende partner. Daarnaast speelt de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een rol en het feit of er kinderen geboren zijn binnen het huwelijk.

Wij maken afspraken voor u

Er zijn een aantal wettelijke eisen maar u kunt hiervan afwijken door andere afspraken te maken. Deze afspraken leggen wij voor u vast in een echtscheidingsconvenant of een vaststellingsovereenkomst partneralimentatie (als de afspraken buiten het kader van een echtscheiding worden gemaakt).

Procedure

Als het niet lukt om samen tot afspraken te komen, kan de rechter een bedrag aan partneralimentatie vaststellen. Dit kan in het kader van een echtscheidingsprocedure of een aparte procedure (bijvoorbeeld om later tot vaststelling, wijziging of stopzetting te komen).