Veel geschillen in het erfrecht gaan over de verdeling van de nalatenschap. In het testament staat welke erfgenaam welk deel van de erfenis krijgt. Als er geen testament is dan bepaalt de wet dit. Toch kan er tussen de erfgenamen vaak discussie bestaan over de afwikkeling van de nalatenschap. Zo is het vaak de vraag wat de waarde van de te verdelen goederen en onroerende zaken is. Ook komt het vaak voor dat één van de kinderen de onderneming van ouders heeft overgenomen of na overlijden gaat overnemen. Over de waardering van de onderneming ontstaat tussen de erfgenamen regelmatig discussie. Zeker als de overige erfgenamen, door de ouders, nooit betrokken zijn bij de onderneming en daardoor wellicht over onvoldoende informatie beschikken.

Wij begeleiden de erfgenamen van a-z bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dit doen we niet alleen als er discussie bestaat tussen erfgenamen, maar ook als de erfgenamen nog on speaking terms zijn. Zeker bij omvangrijke boedels is het goed om een advocaat of notaris te vragen om de afwikkeling te begeleiden. U kunt bij ons ook terecht voor mediation.

Bent u als erfgenaam op zoek naar een goede begeleiding? Neem dan contact met ons op.