Uurtarief

Wij werken met een vast een helder uurtarief dat we altijd vooraf met u doorspreken. Indien wij op basis van uurtarief voor u werken, ontvangt u iedere maand van ons een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden in de voorafgaande maand. Dan blijven de kosten voor u inzichtelijk.

Ureninkoop

Daarnaast werken we ook met een ureninkoop-systeem. U kunt dan op voorhand uren inkopen tegen een gereduceerd uurtarief. U wordt dan in beginsel maandelijks -doormiddel van urenoverzichten- op de hoogte gehouden van de gedane werkzaamheden in uw dossier en het resterend aantal uren dat over blijft.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u rechtsbijstand verzekerd bent en uw zaak voldoet aan de polisvoorwaarden, kan het zijn dat de advocaatkosten en bijkomende kosten (griffierecht bijvoorbeeld) door uw verzekering gedekt worden. Indien dat het geval is, kunnen we daar samen naar kijken en afspraken maken met de verzekeraar.

Mediation

Ook in mediation bestaat de mogelijkheid om op uurbasis te betalen, althans vooraf uren in te kopen tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast kan het zijn dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten van mediation dekt. Kijk daarvoor in uw polisvoorwaarden. Veel rechtsbijstandsverzekeraars dekken mediation, ook bij scheiding, wanneer u een MfN-mediator inschakelt. Onze mediator is MfN-gecertificeerd.

Extra kosten

Wij informeren u altijd vooraf over eventuele extra kosten, wat ze inhouden en wanneer ze verschuldigd zijn. Denk daarbij aan mogelijke griffierechten, rapporten van deskundigen of legeskosten. Bij ons staat u nooit voor vervelende verrassingen.

Toevoeging

Wij werken niet op basis van een toevoeging.