Kosten Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten

Wij werken met een vast en helder uurtarief dat wij altijd vooraf met u doorspreken.

Daarnaast werken wij ook met een ureninkoop systeem, u kunt dan op voorhand uren inkopen tegen een gereduceerd uurtarief. U wordt dan in beginsel maandelijks -doormiddel van urenoverzichten- op de hoogte gehouden van de gedane werkzaamheden in uw dossier en het resterend aantal uren dat over blijft.

Indien wij op basis van uurtarief voor u werken, ontvangt u iedere maand van ons een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden in de voorafgaande maand. Dan blijven de kosten voor u inzichtelijk.

Wat hier de mogelijkheden in zijn voor uw zaak, bespreken we graag met u tijdens het intakegesprek.

Kosten mediation

Ook in mediation kan er gekozen worden voor een opdracht op basis van uurtarief of op basis van ingekochte uren.

Daarnaast kan het zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft die de kosten van mediation dekt. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden. Veel rechtsbijstandsverzekeraars dekken mediation, ook bij scheiding, wanneer u een MfN-mediator inschakelt. Onze mediator is MfN-gecertificeerd.

Neemt u contact met ons op voor een afspraak.

Extra kosten

Wij informeren u altijd vooraf over eventuele extra kosten, wat ze inhouden en wanneer ze verschuldigd zijn. Denk daarbij aan mogelijke griffierechten, rapporten van deskundigen of legeskosten. Bij ons staat u nooit voor vervelende verrassingen.

Rechtsbijstand / Toevoeging

Indien u rechtsbijstand verzekerd bent en uw zaak voldoet aan de polisvoorwaarden, kan het zijn dat de advocaatkosten en bijkomende kosten (griffierecht bijvoorbeeld) door uw verzekering gedekt worden. Indien dat het geval is, kunnen we daar samen naar kijken en afspraken maken met de verzekeraar.

Wij werken niet op basis van een toevoeging.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll