De wettelijke vereffening is niet van toepassing als:

  • Er sprake is van een executeur en deze kan verklaren dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen, of
  • Als de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden verdeeld, of
  • Als een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden, maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de rechtbank een ontheffing van de wettelijke verdeling heeft gevraagd.