Mediation

Als u kiest voor mediation dan doet u dit samen met uw (ex)partner. U zoekt dan samen, onder begeleiding van een mediator, naar de belangen van beide partijen. Vanuit deze belangen gaan wij dan samen opzoek naar oplossingen, waar u het beiden mee eens bent.

Mediation heeft vele voordelen. Zo zorgt mediation onder andere voor een duurzame oplossing en is het kostenbesparend. Lees meer over de voordelen van mediation

Rol van een mediator

De keuze om uit elkaar te gaan is niet makkelijk. Emoties kunnen hoog oplopen en vaak zijn conflicten onvermijdelijk. Met als gevolg dat praten met elkaar en luisteren naar elkaar niet eenvoudig is.

Een mediator kan effectief met conflicten en emoties omgaan en heeft zelf geen enkel belang bij de oplossing die gevonden wordt. Dat maakt mediators tot de perfecte gespreksleider om te komen tot:

  • verhelderende standpunten;
  • inzicht in elkaars gedrag;
  • betere communicatie;
  • het belang van de kinderen staat voorop;
  • een acceptabele oplossing voor beide partijen.

Ook indien jullie er via mediation samen volledig uitkomen zullen de stukken nog formeel bij de rechtbank ingediend moeten worden. Dit moet altijd via een advocaat gebeuren. Aangezien wij naast mediator ook advocaat zijn, kunnen wij de procedure bij de rechtbank voor u regelen. Uw hele zaak bij één specialist.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll