Mediation

Als u kiest voor mediation dan doet u dit samen met uw (ex)partner. U zoekt dan samen, onder begeleiding van een mediator, naar de belangen van beide partijen. Vanuit deze belangen gaan wij dan samen opzoek naar oplossingen, waar u het beiden mee eens bent.

Mediation heeft vele voordelen. Zo zorgt mediation onder andere voor een duurzame oplossing en is het kostenbesparend. Lees meer over de voordelen van mediation

Rol van een mediator

De keuze om uit elkaar te gaan is niet makkelijk. Emoties kunnen hoog oplopen en vaak zijn conflicten onvermijdelijk. Met als gevolg dat praten met elkaar en luisteren naar elkaar niet eenvoudig is.

Een mediator kan effectief met conflicten en emoties omgaan en heeft zelf geen enkel belang bij de oplossing die gevonden wordt. Dat maakt mediators tot de perfecte gespreksleider om te komen tot:

  • verhelderende standpunten;
  • inzicht in elkaars gedrag;
  • betere communicatie;
  • het belang van de kinderen staat voorop;
  • een acceptabele oplossing voor beide partijen.

Ook indien jullie er via mediation samen volledig uitkomen zullen de stukken nog formeel bij de rechtbank ingediend moeten worden. Dit moet altijd via een advocaat gebeuren. Aangezien wij naast mediator ook advocaat zijn, kunnen wij de procedure bij de rechtbank voor u regelen. Uw hele zaak bij één specialist.

Scheiding Check-up

Als u eenmaal gescheiden bent, zal er na verloop van tijd (na ongeveer een jaar) een Scheiding Check-up aangeboden worden. We vragen ons af hoe het dan gaat met de gemaakte afspraken.

Tijdens dit vrijblijvende gesprek gaan we samen kijken of het is gelukt om de afspraken die gemaakt zijn uit te voeren. Zoals de zorgregeling van de kinderen en het gebruik van een eventuele kindrekening, maar bijvoorbeeld ook de overdracht van de woning, de tenaamstelling van de bankrekeningen en de mededeling aan de pensioenfondsen.

Daarnaast kijken we of de gemaakte afspraken nog voldoen aan de huidige situatie. We staan er immers voor dat we afspraken vastleggen die duurzaam zijn.

Zijn de gemaakte afspraken na een jaar nog actueel of is de situatie veranderd? Voldoet alles nog aan jullie wensen en behoeften? Klopt de zorgverdeling voor de kinderen nog steeds? Hebben er veranderingen plaatsgevonden in inkomen?

Naar aanleiding van dit gesprek met u en uw ex-partner kunnen we u adviseren over openstaande acties, maar kan er eventueel ook een herberekening gemaakt worden van de kinder- of partneralimentatie of kunnen we het ouderschapsplan updaten.

Hebben jullie behoefte aan een Scheiding Check-up en nog geen brief van ons ontvangen? Dan mag u contact opnemen met ons kantoor.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll