Erfrecht

Bij erfrecht spelen emoties een grote rol. Er ontstaan bij het overlijden van een dierbare vaak gecompliceerde persoonlijke, juridische en zakelijke problemen die op korte termijn opgelost moeten worden. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan u hiermee helpen.
Zodat het juridische aspect aan het overlijden zo snel mogelijk plaats kan maken voor het noodzakelijke rouwproces.

Inschakelen erfrechtadvocaat
Bij de afwikkeling van een nalatenschap blijkt het steeds vaker nodig om een erfrechtadvocaat in te schakelen. Er kan onenigheid ontstaan over de verdeling van de erfenis en onduidelijkheid op het gebied van aanvaarding, vereffening en verdeling van een nalatenschap.
Bijvoorbeeld als ouders een omvangrijk vermogen hebben, als er sprake is van schenkingen, een boedelverdeling waar de erfgenamen het niet mee eens zijn of als er sprake is van een samengesteld gezin. Op het moment dat het om een erfenis gaat, blijken de familiebanden vaak minder sterk dan gedacht.

Mediation
Erfrechtzaken lenen zich ook goed voor mediation. Aangezien de andere partijen familie zijn, is het laatste wat u wilt in een lange en pijnlijke procedure terecht komen. U wilt er samen uitkomen op een manier die voor iedereen aanvaardbaar is. Dit is ook kostenbesparend aangezien bij een mediation de kosten worden gedeeld door alle erfgenamen en bij een mogelijke procedure ieder een eigen advocaat moet inschakelen.

Wij kunnen u adviseren over alle erfrechtelijke vraagstukken. Bij een conflict zal eerst worden geprobeerd om in onderling overleg tot een oplossing te komen door bemiddeling of nalatenschapsmediation. Mocht dit niet lukken of bent u al in een procedure verwikkeld, dan staan wij u graag bij als advocaat in een procedure.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll