Na echtscheiding of bij het beëindigen van een samenleving blijft er een financiële zorgplicht bestaan. Dit kan kinderalimentatie zijn of, in geval van einde huwelijk of geregistreerd partnerschap, partneralimentatie. Of en hoeveel alimentatie er betaald moet gaan worden hangt af van uw situatie.

De rechter houdt bij de vaststelling van alimentatie enerzijds rekening houdt met de behoefte van de tot onderhoud gerechtigde (ontvanger) en met de draagkracht van de tot onderhoud verplichte persoon (betaler). Hoe de rechter dat concreet moet doen, wordt niet in de wet geregeld. Om hierin toch één lijn te trekken hebben de rechters in Nederland zelf richtlijnen bedacht; de Trema-normen. Deze normen worden regelmatig getoetst en aangepast indien gewijzigde inzichten of wetgeving dat noodzakelijk maakt. Uiteraard zijn wij steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen en rechtspraak op dit gebied.

De berekening van de alimentatie is niet eenvoudig en daarnaast maatwerk; iedere situatie is immers anders. Daarom dient dit door een deskundige mediator of advocaat te worden uitgevoerd.