Bescherm uw erfdeel met de hulp van SBC Advocaten. Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning in zaken van onterving en legitieme portie

Het komt steeds vaker voor dat kinderen worden onterfd.

Als u onterfd bent, wil dat niet zegen dat u nergens recht op heeft. U heeft als onterfd kind namelijk recht op de legitieme portie, ook wel eens het wettelijke kindsdeel genoemd. Let op, u moet hier wel expliciet aanspraak op maken. Dit moet binnen een termijn van 5 jaar nadat de betreffende ouder is overleden.

Het berekenen van de legitieme portie kan ingewikkeld zijn. Er moet onder andere rekening worden gehouden met schenkingen en giften die de ouder tijdens het leven heeft gedaan. Het is vaak lastig om de juiste informatie van de erfgenamen of de executeur te krijgen.

Ook als u niet onterfd bent kunt u binnen een termijn van 5 jaar een aanvullend beroep op de legitieme portie doen.

Wij begeleiden en adviseren u bij het traject door alle informatie die nodig is op te vragen en de legitieme portie te berekenen. In veel gevallen lukt het om met de erfgenamen of executeur in onderling overleg tot overeenstemming te komen. Mocht dit in uw geval niet lukken, dan staan wij u als advocaat bij in de procedure. Wij streven ernaar om voor u het beste resultaat te behalen.