Ieder jaar publiceert het ministerie van Veiligheid en Justitie een percentage van indexering alimentatie per 1 januari. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

De indexering van de alimentatie voor ieder volgend jaar wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen. Ook stellen wij u op de hoogte via onze socials.

Nog geen gegevens ingevuld