Als u besluit te gaan scheiden (of als u geregistreerd partnerschap wil laten ontbinden), komt er veel op u af. Wij staan u (of jullie) bij met als doel tot duidelijke en duurzame oplossingen te komen. Wij zorgen ervoor dat u grip op uw scheiding krijgt.

Onderdelen die besproken worden zijn het ouderschapsplan, kinder- en partneralimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen, afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden eventueel met verrekenbeding, verevening van pensioen en de fiscale afspraken.

U kunt de scheiding in gang zetten via mediation of u zoekt ieder een eigen advocaat. Dit hangt af van de onderlinge verstandhouding.

Bij mediation gaat u samen in overleg afspraken met elkaar maken en deze vastleggen in een ouderschapsplan en convenant. Maar het kan ook zijn dat u beide kiest voor een eigen advocaat. Bijvoorbeeld omdat u het prettig vindt om iemand te hebben die alleen voor uw belangen opkomt. Er vindt dan ook overleg plaats tussen u en uw (ex)partner, maar dan ieder onder begeleiding van de eigen advocaten. In een zogenaamd viergesprek kunnen zaken uitgesproken en opgehelderd worden, zodat er wellicht samen een convenant en/of ouderschapsplan overeengekomen kan worden.

Als overleg niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de scheiding verlopen via de rechtbank. Over de punten waarover er geen overeenstemming tussen partijen bereikt kan worden, neemt de rechter een beslissing. Uiteraard staan wij er dan voor u. Door onze deskundigheid en ervaring kunnen en zullen wij sterk en voortvarend procederen.