Het uitgangspunt van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is dat beide ouders gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen. Indien u belast bent met het gezag, betekent het dat u inspraak hebt in belangrijke zaken die uw kind aangaan. Uw handtekening is dan noodzakelijk voor bijvoorbeeld het inschrijven van een kind op school, het aanvragen van een legitimatiebewijs en het geven van toestemming voor een medische behandeling of het inschakelen van hulpverlening.

Bovendien laat u aan uw kind zien dat u geïnteresseerd bent in zijn/haar leven en deel wil uitmaken van alle belangrijke beslissingen die er genomen worden over hem/haar.

Automatisch gezamenlijk gezag

Voor de meeste ouders geldt dat zij voorafgaand of na de geboorte van hun kind zijn getrouwd of een geregistreerd ouderschapsplan zijn aangegaan. In dat geval hebben ouders automatisch gezamenlijk gezag over hun kind.

Ook ongehuwde of niet-geregistreerde ouders kunnen automatisch (van rechtswege) samen het gezag over hun kind uitoefenen. Dat is alleen zo als het kind is erkend ná 1 januari 2023.

Gezamenlijk gezag aanvragen

In sommige gevallen wordt het gezamenlijk gezag niet automatisch geregeld, maar heeft moeder het eenhoofdig gezag. Gezamenlijk gezag ontstaat dan niet van rechtswege, maar moet worden aangevraagd. Dat is zo in het geval van ongehuwde ouders, waarbij de erkenning van het kind heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2023.

Bent u het samen eens over het aanvragen van gezamenlijk gezag, dan kan dat eenvoudig digitaal of schriftelijk aangevraagd worden via de rechtbank door middel van het invullen van een formulier.

Wil de moeder geen toestemming geven voor het aanvragen van gezamenlijk gezag? Dan kunt u daarvoor een procedure starten en de rechtbank vragen om vervangende toestemming te verlenen. U hebt daarvoor een advocaat nodig.