Een executeur is degen die door de erflater in een testament is aangewezen om de erfenis af te wikkelen. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. De executeur moet de goederen van de nalatenschap beheren en de schulden voldoen. Verder moet de executeur een boedelbeschrijving opmaken.

De wet en het testament bepalen welke bevoegdheden de executeur heeft. U kunt bij ons terecht als u executeur bent en begeleiding nodig hebt bij de afwikkeling van de nalatenschap.

We staan ook vaak aan de andere kant. Heeft u als erfgenaam te maken met een executeur die stil zit, of tekort schiet in zijn zorgplicht? Dan kunt u bij ons terecht voor een verzoek tot ontslag van de executeur of het aansprakelijk stellen van de executeur. Een verzoek tot ontslag wordt niet zomaar toegewezen. Dit moet goed onderbouwd worden. Dit geldt ook voor het aansprakelijk stellen van een executeur. Laat u dus tijdig bijstaan door één van onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten.

Vereffening vindt plaats als één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Alle erfgenamen zijn dan automatisch als vereffenaar verantwoordelijk voor de afwikkeling. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de wettelijke vereffening niet van toepassing is.

Lukt het de erfgenamen niet om samen tot vereffening te komen, dan kan de rechter een onafhankelijke vereffenaar benoemen. Het is ook mogelijk om de kantonrechter te vragen om een taakverdeling tussen de erfgenamen vast te stellen.