Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen. Er komt veel af op de erfgenamen en er is soms weinig ruimte om aan het rouwproces toe te komen. Één van de belangrijkste beslissingen dient al kort na het overlijden te worden gemaakt. Dit is de vraag of de erfenis (beneficiair) wordt aanvaard of verworpen. Hierbij is het belang dat er door een erfgenaam geen daad van zuivere aanvaarding wordt verricht. In dat geval is de nalatenschap namelijk zuiver aanvaard en is de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Om dit risico te voorkomen, is mogelijk om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dat geval zijn de erfgenamen wel verplicht om de nalatenschap te vereffenen. Het is voor een erfgenaam vaak lastig om een keuze te maken en om de juridische gevolgen van de keuze te overzien. Zeker als niet duidelijk is wat de omvang van de nalatenschap is en of er (onbekende) schulden zijn.

Wij begeleiden erfgenamen van A-Z bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat wil zeggen dat wij u ook kunnen adviseren over de vraag of u de erfenis het beste (beneficiair) kunt aanvaarden of beter kunt verwerpen. Het is dan ook van belang om na het openvallen van de nalatenschap op korte termijn contact met ons op te nemen, zodat wij u van begin af aan zo goed mogelijk kunnen begeleiden en adviseren over de te nemen stappen.