Het verdelen van een erfenis is vaak een emotioneel proces waarbij door oud zeer conflicten kunnen ontstaan of opnieuw naar boven komen. Bij samengestelde gezinnen zijn vaak complexe familierelaties ontstaan en bij familiebedrijven kunnen de verschillende posities vaak tot moeilijkheden leiden. Met mediation binnen erfrecht (nalatenschapsmediation) worden kwesties bespreekbaar gemaakt en verstoorde verhoudingen zo goed mogelijk hersteld. Erfrechtelijke kwesties lenen zich daarom goed voor mediation.

Binnen mediation worden alle partijen door een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt naar een oplossing. Een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.