Natuurlijk blijft u ook na een scheiding of beëindigde samenleving beide verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. In een zogenaamd ‘ouderschapsplan’ worden alle afspraken rondom de kinderen  vastgelegd zoals de communicatie onderling, de omgangsregeling en de kinderalimentatie. Het opstellen van een ouderschapsplan kan via een mediator of advocaat als jullie beiden een eigen advocaat hebben. Mochten jullie er toch niet uitkomen dan zal een rechter de beslissingen nemen.

Hoe ziet een omgangsregeling eruit?

Vroeger was het gebruikelijk dat de kinderen bij één ouder woonden en tijdens één weekend per veertien dagen bij de andere ouder verbleven. Tegenwoordig kiezen ouders (afhankelijk van bijvoorbeeld de werktijden) voor andere opties. Zo kunnen kinderen de ene week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder. Of de week wordt opgesplitst en de weekenden steeds gewisseld. Of er wordt een uitgebreide weekendregeling overeenkomen (van vrijdag tot bijvoorbeeld woensdagochtend). Kortom, hoe vaak de kinderen bij de ene of de andere ouder verblijven, kunnen jullie zelf regelen. Hier helpen wij u of jullie beiden natuurlijk mee.
Vanuit onze ervaring kunnen wij meedenken over de verschillende opties en wat voor jullie en de kinderen de beste situatie is. Ook tijdens schoolvakanties of feestdagen. Zo letten wij erop dat de regeling zo min mogelijk onrust met zich meebrengt voor de kinderen.

Ook na een scheiding blijft communicatie belangrijk

U bent als ouders samen verantwoordelijk voor de kinderen ook nadat jullie uit elkaar zijn. Wij stimuleren het op gang houden van onderling contact; dit is immers zeer belangrijk voor de kinderen. Het komt ook voor dat u hiervoor hulpverlening nodig heeft. Dat is helemaal niet erg en komt vaker voor dan u denkt. Omdat wij denken vanuit een oplossing voor de kinderen, kunnen wij u ook hierin adviseren. Wij zijn op de hoogte van de verschillende trajecten die er worden aangeboden.