Ouders zijn volgens de wet verplicht om de kosten te betalen van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Dit geldt na de beëindiging van een relatie bij een:

  • een echtscheiding
  • ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • na beëindiging van een samenwoning

Ook indien u nooit heeft samengewoond met de moeder van het kind, maar het kind wel heeft erkend dient bent u onderhoudsplichtig.

Om vast te stellen of er kinderalimentatie betaald moet worden en hoeveel, zal er gekeken worden naar wat het kind nodig heeft. Dit noemen we de behoefte. Daarnaast wordt gekeken naar wat de ouders hierin ieder kunnen bijdragen. Dit noemen we de draagkracht. Vervolgens wordt de draagkracht naar rato verdeeld over de behoefte van het kind en kan worden vastgesteld wat de ouder waarbij het kind niet woont, moet bijdragen.

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Het kan immers zijn dat de inkomens van beide ouders ver uit elkaar liggen. Voor vragen hierover kunt bij ons terecht.

Alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast

Elk jaar wordt het alimentatiebedrag aangepast. De Minister van Justitie stelt hiervoor jaarlijks een zogenaamd indexeringspercentage voor vast.

Op onze website kunt u berekenen wat dat voor uw situatie betekent. Klik hier om de berekening te maken >>
Wij houden u hiervan op deze website en via onze Facebookpagina op de hoogte.