U gaat scheiden

Op het moment dat u besluit te gaan scheiden, komt er veel op u af. In een emotioneel zware periode, moet u ineens van alles regelen. Wij staan u bij met als doel samen tot een goede oplossing te komen en stellen hierbij het belang van uw kinderen voorop.

Goed om over na te denken:

  • Kinderen; wij stellen uw kinderen centraal, dat vinden wij erg belangrijk. Om hun pijn en verdriet zo klein mogelijk te houden.
  • Het ouderschapsplan/omgangsregeling; hierin worden afspraken vastgelegd over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de onderlinge communicatie en de kinderalimentatie.
  • Eventuele partneralimentatie; u of uw (ex)partner kan hier recht op hebben. Wij rekenen dit voor u uit en nemen de opties met u door.
  • Uw woning; bekeken moet worden of een van beide de woning kan overnemen. Als u er met uw eigen bank of adviseur niet uitkomt, hebben wij adviseurs in ons netwerk die zich alleen maar bezig houden met hypotheek-aanvragen in het kader van echtscheiding. Een andere optie is om de woning te koop aan te bieden; de afspraken die hierover gemaakt worden, nemen we op in het echtscheidingsconvenant.
  • Overige zaken; er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van diverse zaken zoals bankrekeningen, inboedel, polissen, pensioen, auto, etc., welke ook opgenomen zullen worden in het echtscheidingsconvenant.
  • De echtscheidingprocedure: u kunt kiezen voor mediation of u zoekt ieder een eigen advocaat. Dit hangt af van uw verstandhouding onderling.
  • Mediation; geen torenhoge kosten en langslepende procedures, wel duidelijke afspraken tussen u en uw (ex)partner.
  • Kosten; we werken met een vast en helder uurtarief, maar wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand of heeft u een rechtsbijstandsverzekering.
  • Eigen onderneming; een scheiding als ondernemer, daar komt meer bij kijken dan u denkt. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers en hebben door onze jarenlange ervaring een groot netwerk opgebouwd om u hierbij goed te ondersteunen en te adviseren. Meer informatie

Mediation of ieder een eigen advocaat?

Wilt u in overleg afspraken met elkaar maken dan is mediation een goede optie. Een mediator maakt onenigheden bespreekbaar en kijkt naar een gezamenlijke oplossing. De ervaring leert dat een echtscheiding via mediation sneller is afgerond en minder vaak leidt tot een nieuw conflict. Wij kunnen u bijstaan als familierecht-mediator. Meer informatie

Het kan ook zijn dat u beide kiest voor een eigen advocaat; ook dan behartigen wij uw belangen. Er vindt overleg plaats tussen u en uw (ex)partner en de beide advocaten. In een zogenaamd vier-gesprek kunnen zaken uitgesproken en opgehelderd worden, zodat wij wellicht samen een convenant en/of ouderschapsplan overeen kunnen komen.

Als overleg niet mogelijk blijkt te zijn, ook niet met behulp van een advocaat, dan zal de scheiding verlopen via de rechtbank. Over de punten waarover er geen overeenstemming tussen beide partijen bereikt kan worden, neemt de rechter een beslissing. Uiteraard staan wij er dan voor u. Door onze kennis en jarenlange ervaring kunnen en zullen wij sterk en voortvarend procederen.

Scheiding Check-up

Als u eenmaal gescheiden bent, zal er na verloop van tijd (na ongeveer een jaar) een Scheiding Check-up aangeboden worden. We vragen ons immers af hoe het dan gaat met de gemaakte afspraken.

Tijdens dit vrijblijvende gesprek gaan we samen kijken of het is gelukt om de afspraken die gemaakt zijn uit te voeren. Zoals de zorgregeling van de kinderen en het gebruik van een eventuele kindrekening, maar bijvoorbeeld ook de overdracht van de woning, de tenaamstelling van de bankrekeningen en de mededeling aan de pensioenfondsen.

Daarnaast kijken we of de gemaakte afspraken nog voldoen aan de huidige situatie. We staan er immers voor dat we afspraken vastleggen die duurzaam zijn.

Zijn de gemaakte afspraken na een jaar nog actueel of is de situatie veranderd? Voldoet alles nog aan jullie wensen en behoeften? Klopt de zorgverdeling voor de kinderen nog steeds? Hebben er veranderingen plaatsgevonden in inkomen?

Naar aanleiding van dit gesprek met u en uw ex-partner kunnen we u adviseren over openstaande acties, maar kan er eventueel ook een herberekening gemaakt worden van de kinder- of partneralimentatie of kunnen we het ouderschapsplan updaten.

Hebben jullie behoefte aan een Scheiding Check-up en nog geen brief van ons ontvangen? Dan mag u contact opnemen met ons kantoor.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll