Alimentatie

Heeft u of uw kinderen recht op alimentatie? Of dient u alimentatie te betalen?

Na echtscheiding of bij het einde van een relatie blijft er een zorgplicht bestaan. Dit kan kinderalimentatie of, in geval van einde huwelijk of geregistreerd partnerschap, partneralimentatie zijn. Dit hangt af van uw situatie.

In de wet is alleen opgenomen dat de rechter bij de vaststelling van de alimentatie enerzijds rekening houdt met de behoefte van de tot onderhoud gerechtigde en met de draagkracht van de tot onderhoud verplichte persoon. Hoe de rechter dat concreet moet doen, wordt niet in de wet geregeld. Om hierin toch één lijn te trekken hebben de rechters in Nederland zelf richtlijnen bedacht; de Trema-normen. Deze normen worden regelmatig getoetst en aangepast indien gewijzigde inzichten of wetgeving dat noodzakelijk maakt. De vast te stellen alimentatie is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De laagste van deze twee vormt het maximum.

De berekening van de alimentatie is niet eenvoudig en daarnaast maatwerk; iedere situatie is immers anders. Daarom dient dit door een advocaat te worden uitgevoerd.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll