Bij het merendeel van de echtscheiding die ons kantoor behandelt, is er sprake van huwelijkse voorwaarden. Hoewel het een goede ontwikkeling is dat aanstaande echtparen nadenken over de manier waarop zij hun financiën en vermogensrechtelijke verhouding willen regelen tijdens het huwelijk, komt het erg vaak voor dat partijen niet goed weten wat er is overeengekomen of dat er niet is geleefd volgens de gemaakte afspraken.

Een veel voorkomend element binnen huwelijke voorwaarden is het periodiek verrekenbeding. Het komt zelden voor dat er daadwerkelijk ieder jaar verrekend is. Wat is het gevolg daarvan  als je gaat scheiden? In deze blog duiken we dieper in de juridische en praktische gevolgen van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding.

 Wat is een periodiek verrekenbeding?

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat echtgenoten afspreken dat zij aan het einde van elk kalenderjaar hun overgespaarde inkomsten met elkaar delen. Overgespaarde inkomsten zijn de inkomsten die overblijven na het betalen van de kosten van de huishouding. Dit beding wordt vaak opgenomen in huwelijkse voorwaarden om ervoor te zorgen dat beide partners profiteren van de gezamenlijke welvaartsgroei tijdens het huwelijk, met name als één van de partners minder gaat werken (als er kinderen geboren worden) of een lagere verdiencapaciteit heeft.

Waarom wordt het verrekenbeding vaak niet uitgevoerd?

In de praktijk blijkt dat veel echtparen deze jaarlijkse verrekening vergeten of niet uitvoeren. Dit heeft vaak te maken met het feit dat zij zich daarvan onvoldoende bewust zijn of omdat zij simpelweg de administratieve rompslomp willen vermijden.

De gevolgen van het niet uitvoeren

Wanneer een periodiek verrekenbeding niet wordt uitgevoerd, kan dit bij een scheiding aanzienlijke gevolgen hebben. Het niet uitvoeren van dit beding leidt er immers toe dat al het aanwezig vermogen geacht wordt te zijn ontstaan uit te overgespaarde inkomsten, tenzij er aangetoond kan worden dat bepaald vermogen niet is ontstaan uit overgespaarde inkomsten (bijvoorbeeld als er sprake is geweest van een erfenis of schenking).

Oftewel, de waarde van alles wat er aan privévermogen aan ieders kant is (bankrekeningen/saldi, auto’s, onroerend goed, inboedel, polissen, effecten, etc.) moet met elkaar bij helfte verrekend worden, behalve als je kunt aantonen dat een bepaald goed of banksaldo is ontstaan vanuit een andere route, zoals vanuit een erfenis of schenking. De bewijslast ligt daarbij bij de echtgenoot die een bepaald vermogensbestanddeel buiten de verrekening wil houden. Vaak is dat niet eenvoudig, niet in de laatste plaats omdat bepaalde gebeurtenissen al lang geleden hebben plaatsgevonden en daar niet altijd meer stukken van te reproduceren zijn.

Conclusie

Het is essentieel dat echtparen de tijd nemen om hun huwelijkse voorwaarden goed te begrijpen en deze regelmatig te evalueren en uit te voeren. Een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding kan immers gevolgen hebben voor echtparen, die zij niet hebben voorzien en/of wenselijk achten.

Als je bij ons kantoor komt om jouw echtscheiding te regelen en er is sprake van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, gaan we alle aanwezige vermogensbestanddelen goed doornemen en kijken wat er -per vermogensbestanddeel-wel of niet verrekend moet worden.

Professionele begeleiding bij je echtscheiding

Ben je voornemens om te gaan scheiden en heb je huwelijkse voorwaarden? Lees dan verder op onze website over dit onderwerp en neem contact op met ons kantoor. Wij zijn gespecialiseerd in familierecht en complexe echtscheidingen. Ons kantoor is bereikbaar via info@sbc-advocaten.nl of 085-0763185.

Blogs

Gerelateerd