In een akte huwelijkse voorwaarden worden de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk vastgelegd op de manier zoals partijen dat zelf willen, dus in afwijking van wat er in de wet is vastgelegd over de wettelijke algehele of beperkte gemeenschap van goederen.

Als u getrouwd bent onder het opmaken van huwelijkse voorwaarden en u gaat scheiden, dan dient de vermogensafwikkeling te geschieden zoals dat in die huwelijkse voorwaarden is overeengekomen.

In huwelijkse voorwaarden wordt onder meer vastgelegd of er een gemeenschap van goederen zal ontstaan of dat er sprake zal zijn van ‘koude uitsluiting’, welk vermogen privé gehouden wordt en wat gemeenschappelijk zal worden. Daarnaast staat er ook een regeling in over de kosten van de huishouding; wat valt daaronder en in welke verhouding hadden die betaald moeten worden tijdens het huwelijk.

Vaak is er ook een regeling die bepaald of er met elkaar verrekend moet worden wat er tijdens het huwelijk aan vermogen is opgebouwd, een verrekenbeding. Dat kan in de vorm van een jaarlijks verrekenbeding of een finaal verrekenbeding (aan het einde van het huwelijk).

Erfenissen en schenking zijn privévermogen en vallen buiten te verrekenen vermogen, ook als er geen sprake is van een uitsluitingsclausule. Tenzij daarover door partijen in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken over gemaakt zijn.

Het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden is geen eenvoudige materie. Vaak is er behoorlijk wat vermogen opgebouwd, zijn privévermogens door elkaar gelopen en zijn er verrekenbedingen die tijdens het huwelijk nooit zijn uitgevoerd. Dit kan allemaal grote financiële gevolgen hebben.

Wij zijn gespecialiseerd in complexe echtscheidingen en hebben al vele aktes huwelijkse voorwaarden met succes afgewikkeld.