Als je wil gaan scheiden of je relatie wil verbreken, heb je de keuze uit een aantal opties. Je kunt namelijk voor mediation kiezen, voor een gezamenlijke advocaat of voor ieder een eigen advocaat.

Mediation

Een advocaat-mediator biedt juridische én emotionele ondersteuning in een proces waarin je direct met elkaar communiceert en in overleg treedt over de gevolgen van de echtscheiding.

Omdat er ruimte is voor emoties en het kijken naar elkaars belangen, duurt het voortraject (advies en overleg) vaak lang en is de afronding (juridische vastlegging afspraken) snel afgerond.

Een advocaat-mediator heeft de kennis en ervaring van een advocaat voor wat betreft het juridische verloop en de consequenties van een scheiding, maar daarnaast ook de deskundigheid om het emotionele proces te begeleiden.

Gezamenlijke advocaat

Een gezamenlijke advocaat legt in het proces van overleggen met elkaar meer de nadruk op juridische ondersteuning. Uiteraard heeft een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht wel zicht op de emoties en de belangen die beide partijen hebben.

Ook hier geldt dat het voortraject (advies en overleg) langer duurt in verhouding met de afronding (juridisch vastlegging van afspraken).

Een gezamenlijke advocaat kan vanuit de kennis en ervaring als advocaat duidelijk advies geven over de te maken keuzes en aangeven welke wensen wel/niet reëel zijn (vergeleken met een te verwachten beslissing van een rechter, gebaseerd op rechtspraak in die bepaalde kwestie).

Ieder een eigen advocaat

Als je ieder een eigen advocaat neemt, kijkt die advocaat alleen naar jouw belangen en het maximaal te behalen resultaat voor jou. Soms is er wel ruimte voor overleg in de vorm van een viergesprek, maar dat kan alleen als alle partijen daarvoor open staan. Anders vindt al het overleg plaats tussen de advocaten (via correspondentie en/of telefonisch).

Als je het gevoel hebt niet in staat te zijn genoeg voor jezelf op te komen bij een mediator of gezamenlijke advocaat, kan het verstandig zijn te kiezen voor een eigen advocaat.

In het geval dat het overleg via advocaten of via een viergesprek niet tot een oplossing leidt, kan er een procedure gestart worden. Je kunt voorlopige voorzieningen vragen (regels die gelden tijdens de echtscheidingsprocedure over bijvoorbeeld te betalen alimentatie of omgang met de kinderen) en aan de rechter vragen om naast het uitspreken van de echtscheiding ook op alle andere onderdelen (zorgregeling, alimentatie, verdeling gemeenschap van goederen/afwikkeling huwelijkse voorwaarden) te beslissen. In dit laatste geval zal het voortraject kort zijn en het traject van juridische afronding lang. Procedures kosten immers veel tijd en vaak veel geld. Ook een eigen advocaat zal derhalve altijd blijven kijken naar mogelijkheden om alsnog (op bepaalde punten of over alles) onderling tot overeenstemming te kunnen komen.

Conclusie

Als je na het lezen van bovenstaande nog vragen hebt over de ‘route’ die je het beste kunnen nemen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen immers in alle opties voorzien en kunnen je adviseren over het traject dat het beste bij jou/jullie past.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Blogs

Gerelateerd