Welke regels gelden er tussen ongehuwd samenwoners, die ook geen samenlevingsovereenkomst hebben?

Voorbeeldcasus: Remco en Chantal hebben een relatie met elkaar en besluiten te gaan samenwonen. Remco is eigenaar van de woning. Chantal besluit om bij Remco in te trekken. Er wordt geen samenlevingsovereenkomst aangegaan.

De samenwoning bevalt goed en Remco en Chantal besluiten om de woning te verbouwen. Remco heeft echter geen geld voor de verbouwing. Chantal heeft genoeg spaargeld en is bereid om de kosten voor de verbouwing te betalen. Zij investeert € 80.000,- van haar eigen geld in de woning van Remco.

De relatie blijkt niet goed te gaan en na een aantal jaar gaan Remco en Chantal uit elkaar. Chantal wil graag het geld dat zij in de woning van Remco heeft geïnvesteerd, terug ontvangen. Dit wordt het vergoedingsrecht genoemd. Heeft zij daar recht op?

Ongehuwd samenwonen

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarbij bovenstaande vraag wordt beantwoord. De Hoge Raad geeft aan dat er geen sprake is van een vergoedingsrecht op grond van de wet omdat:

  • de regels voor echtgenoten en geregistreerd partners niet van toepassing zijn;
  • de regels van de eenvoudige gemeenschap niet van toepassing zijn omdat Remco als enige eigenaar is van de woning;
  • er geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking omdat niet is aangetoond dat Remco de woning ook had verbouwd als Chantal geen geld had gehad voor de investering.

In bijzondere omstandigheden zou Chantal misschien een vergoedingsrecht kunnen hebben op grond van de redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad gaf in de aangehaalde uitspraak echter aan dat Chantal daarvoor te weinig had aangetoond.

De Hoge Raad heeft de vordering afgewezen en Chantal kan dus fluiten naar haar geld!

Tip: Wanneer u gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingsovereenkomst aan te gaan. In deze overeenkomst worden doorgaans afspraken gemaakt over vergoedingsrechten, zodat een situatie als deze voorkomen wordt.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap:

Als Remco en Chantal gehuwd zouden zijn (of een geregistreerd partnerschap zouden hebben) dan zou Chantal op grond van artikel 1:87 BW een vergoedingsrecht op Remco hebben. Chantal heeft dan recht op vergoeding van het geld.

Gezamenlijke woning:

In de wet is ook een regeling opgenomen indien er sprake is van een zogenaamde eenvoudige gemeenschap (titel 7 boek 3 BW). Dat is het geval als er geen huwelijkse gemeenschap is, maar de woning wel gezamenlijk eigendom is. Dan is er sprake van een eenvoudige gemeenschap. In dat geval zou Chantal recht hebben gehad op vergoeding van het geld dat zij heeft geïnvesteerd.

Conclusie: investeer nooit geld in een woning waar u geen eigenaar van bent, zonder een samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Twijfelt u over uw eigen situatie, neem dan contact met ons op, zodat we samen met u kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Blogs

Gerelateerd