Je hebt een minderjarig kind en je wil met hem/haar gaan verhuizen, maar je ex-partner is daarop tegen. Kun je dan toch verhuizen? Het kan natuurlijk andersom zijn: je ex-partner geeft aan samen met jullie kind te willen verhuizen. Welke opties heb je dan?

Het zijn situaties die we in onze praktijk met enige regelmaat tegenkomen. Een nieuwe liefde, een andere baan of heimwee kunnen ertoe leiden dat er behoefte bestaat om te verhuizen. Hieronder lees je waar je rekening mee moet houden.

Wanneer heb je toestemming nodig?

Of en wanneer er toestemming nodig is, hangt af van de situatie. Is er sprake van gezamenlijk gezag door beide ouders, of heeft maar één van de ouders het gezag over het kind (eenhoofdig gezag)?

In veruit de meeste gevallen hebben beide ouders het gezag over het kind. Is er sprake geweest van een huwelijk, dan is er meestal automatisch gezamenlijk gezag, en ook niet-gehuwde stellen hebben het gezag meestal wel geregeld. Bent u hier niet zeker van? Neem dan contact met ons op en dan kijken we met u mee.

Gezamenlijk gezag

Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zal de ouder die met het kind wil verhuizen daarvoor éérst toestemming moeten vragen aan de andere ouder. In sommige gevallen staan hierover ook afspraken in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld dat ouders pas bij een verhuizing buiten een bepaalde straal toestemming hoeven te vragen. Het is dus de moeite waard om eerst het ouderschapsplan na te lezen.

Eenhoofdig gezag

Heeft de verhuizende ouder alleen (eenhoofdig) gezag, dan ligt het iets gecompliceerder. De ouder met eenhoofdig gezag mag belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld waar een kind woont) zonder de andere ouder maken. Maar die keuzevrijheid is niet onbeperkt.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1513) kort gezegd overwogen dat op de ouder met gezag de verplichting rust om het contact tussen het kind en de niet met gezag belaste ouder te bevorderen. Indien de gezaghebbende ouder met het kind zou verhuizen, kan dit betekenen dat de zorgregeling tussen het kind en zijn andere ouder onder druk komt te staan. In dat geval kán de rechter beslissen dat de ouder toch niet mag verhuizen (verbod verhuizing) of dat deze ouder terug moet verhuizen (bevel terugverhuizing).

Hoe krijg je toestemming?

Uiteraard is het uitgangspunt dat je eerst met je ex-partner in gesprek gaat. Afhankelijk van de onderlinge relatie kan dat via een persoonlijk gesprek of schriftelijk. Je legt vervolgens uit dat je wilt verhuizen, waarom je wilt verhuizen, welke gevolgen dit zal hebben en hoe je eventuele aanpassingen wil vormgeven. De andere ouder kan daar (het liefst schriftelijk!) toestemming voor geven.

Lukt het niet om afspraken te maken over de verhuizing, dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die is gespecialiseerd in personen- en familierecht. We kunnen samen kijken naar jouw situatie kijken en je adviseren hoe dit aan te pakken. Zowel in het voortraject met je ex-partner dan wel in een eventuele procedure.

Verzoekschrift bij de rechter

In het uiterste geval kan de rechter worden gevraagd om (vervangende) toestemming te verlenen voor verhuizing. De beslissing van de rechter hangt af van alle specifieke omstandigheden van het geval, waarbij extra gewicht zal worden toegekend aan de belangen van het kind. Die staan altijd voorop.

In deze procedure zal de rekening houden met en toetsen aan de volgende omstandigheden:

  • De noodzaak om te verhuizen;
  • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de andere ouder te verzachten/compenseren;
  • De mate waarin ouders in staat zijn tot communicatie en overleg;
  • De rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • De verdeling van de zorgtaken en of deze na de verhuizing kan worden gecontinueerd, althans de frequentie en het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • De mate waarin de kinderen zijn geworteld in hun omgeving, of juist gewend zijn aan verhuizingen;
  • De leeftijd van de kinderen (vanaf 12 jaar mogen kinderen hun mening kenbaar maken);
  • De (extra) kosten van omgang na de verhuizing
  • Het recht en belang van de ouder om te verhuizen en zijn/haar vrijheid om het leven opnieuw in te richten.

Wat kun je doen als je ex-partner zonder toestemming verhuist?

Heeft je ex-partner aangegeven zonder toestemming te gaan verhuizen, of is je ex-partner al zonder jouw toestemming verhuisd, dan sta je niet met lege handen. In dat geval is er de mogelijkheid om de rechter te vragen om je ex-partner te verbieden om met jullie kind te verhuizen. Is je ex-partner al verhuisd, dan kun je de rechter vragen hem/haar te bevelen om terug te verhuizen. Eventueel kan een dwangsom (geldboete) worden opgelegd indien je ex-partner zich aan die uitspraak niet aan houdt. In het uiterste geval kan de rechtbank zelfs beslissen dat de kinderen voortaan bij de andere ouder gaan wonen.

Contact

Wil je verhuizen of gaat je ex-partner verhuizen en zou je eens willen sparren over de mogelijkheden en/of de slagingskans? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag. Dit kan via 085-0763185, info@sbc-advocaten.nl of het contactformulier op onze website.

 

 

Blogs

Gerelateerd