Overweegt u om uit elkaar te gaan, maar weet u niet wat er tijdens de coronacrisis mogelijk is of waar u rekening mee moet houden?  Graag scheppen we hier duidelijkheid over.

De regering heeft aangekondigd dat de ‘intelligente lockdown’ langzaam wordt afgebouwd zolang de ziektecijfers dit toelaten. Iedereen bereidt zich voor op de nieuwe 1,5 m samenleving. Ook wij zijn werkzaam op kantoor en houden daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht. Het is derhalve mogelijk om een afspraak om kantoor in te plannen.

Advocaat of mediator

Het scheidingstraject is niet anders dan voor de coronacrisis . Er is een mogelijkheid om samen naar een mediator te gaan. Deze gaat voor jullie beiden alles regelen.

Heeft u liever een advocaat die alleen voor uw belangen opkomt dan is dat ook mogelijk. Ook in dit laatste geval zullen wij eerst in onderling overleg proberen om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Ons kantoor biedt beide mogelijkheden aan.

Rechtbank

Vanwege de coronacrisis is de werkwijze bij de rechtbank enigszins veranderd. De schriftelijke procedures lopen gewoon door en voor spoedeisende procedures wordt een telefonische hoorzitting ingepland. In niet-spoedeisende procedures wordt aan partijen de keuze gegeven om de zaak zonder zitting af te handelen of te wachten op heropening van de rechtbank.

Indien jullie in onderling overleg tot overeenstemming komen kan een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank volledig schriftelijk worden afgehandeld. En dat betekent dat de echtscheiding dus gewoon op korte termijn afgehandeld kan worden.

Is het niet mogelijk om in onderling overleg tot overeenstemming te komen dan zal er een eenzijdig verzoek tot echtscheiding worden ingediend. Deze procedure zal iets meer tijd in beslag nemen, maar de verwachting is dat -tegen de tijd dat er normaliter een zitting ingepland zou gaan worden- de rechtbanken weer heropend zijn.

Wat moet er geregeld worden?

Kinderen

Voor de kinderen zal een ouderschapsplan opgesteld moeten worden. Hier worden o.a. de afspraken over de omgang en kinderalimentatie vastgelegd. Het kan zijn dat één of beide ouders tijdelijk een lager inkomen heeft vanwege de coronacrisis . In dat geval is het extra belangrijk om u te laten begeleiden door een deskundige advocaat of mediator om goede afspraken te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdelijk andere afspraken te maken over de alimentatie, die voor beide ouders haalbaar zijn. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden voor de situatie waarin de inkomsten weer zijn hersteld.

Dit geldt uiteraard ook bij het maken van afspraken over partneralimentatie.

Woning

De coronacrisis lijkt nog weinig invloed te hebben op de woningmarkt. De huizenprijzen blijven hoog en de rente laag. De verkoop van woningen blijft dus goed doorlopen.

Vaak wil één van beide partijen de woning echter zelf overnemen. Wij werken nauw samen met hypotheekadviseurs en makelaars zodat wij snel duidelijkheid kunnen geven over de mogelijkheden van overname van de woning. Als een overname niet mogelijk is zal de woning verkocht worden.

Is de overname van de woning vanwege de coronacrisis niet mogelijk dan kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt, door bijvoorbeeld de betreffende partner wat meer tijd te geven om de woning over te nemen. Vanwege de fiscale gevolgen hiervan, is het van belang om hier goede afspraken over te maken.

Naast afspraken over de kinderen, de alimentatie en de woning dienen er goede afspraken te worden gemaakt over:

  • verdeling van overig vermogen, zoals spaargeld, kapitaalverzekeringen, inboedel, etc., waarbij het van belang is of er sprake is van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
  • afspraken over de onderneming;
  • wel of geen pensioenverevening.

Ons kantoor is gespecialiseerd in familie- en erfrecht. Indien u te maken heeft met een verbreking van de relatie, echtscheiding, omgang of alimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen voor advies. Wij zullen u  met onze kennis en ervaring op de juiste wijze begeleiden in deze voor u turbulente en emotionele periode. Wij zijn gewoon bereikbaar op 0475-747 238 of via info@nieuw.sbc-advocaten.nl.

Blogs

Gerelateerd