Partneralimentatie; wat gaat er nu echt veranderen?

Vanaf 1 januari 2020 komt er een einde aan het huidige stelsel voor betreft de alimentatietermijn. Nu is de maximumduur van de partneralimentatie nog 12 jaar. Wat gaat er nu echt veranderen en wat zijn de uitzonderingen?

Regeling vanaf 1 januari 2020

Vanaf volgend jaar zal de alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk zijn, met een maximum van 5 jaar. Is de periode van 5 jaar verstreken dan wordt er van de alimentatiegerechtigde partner (dit is de ex-partner die recht heeft op alimentatie) verwacht dat hij of zij vanaf dat moment zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Nu er volgens CBS-cijfers jaarlijks ruim 30.000 huwelijken eindigen, betekent dit dat veel ex-partners met deze nieuwe wetgeving te maken zullen krijgen.

Uitzonderingen

Er wordt echter voor drie groepen een uitzondering gemaakt:

  • De eerste uitzondering geldt in gevallen waarin er sprake is van een huwelijk dat minstens 15 jaar heeft geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar recht heeft op AOW geldt het volgende; voor deze groep mensen geldt dat de alimentatieplicht doorloopt tot de pensioendatum;
  • De tweede uitzondering wordt gemaakt voor gehuwden met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Indien de ouder die ook voor de kinderen zorgt alimentatiegerechtigd is, houdt het recht op partneralimentatie pas op vanaf het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt;
  • De derde uitzondering, deze uitzondering geldt slechts 7 jaar (overgangsregeling), alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder. Indien de alimentatiegerechtigde minstens 15 jaar gehuwd is geweest én 50 jaar of ouder is, dan heeft hij of zij recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie. Vanaf 1 januari 2027 komt deze derde uitzondering dus te vervallen.

Overgangsregeling

Voor alle verzoekschriften echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) die vóór 1 januari 2020 worden ingediend geldt nog de oudere regeling; ongeacht de datum waarop de echtscheiding c.q. ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt uitgesproken. Voor alle verzoekschriften echtscheiding vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe regeling!

Zelf afspraken maken

Ondanks deze regelgeving hebben ex-partners de vrijheid om afwijkende afspraken te maken. Maar let op, hoewel sommige afspraken juridisch zijn toegestaan, zijn zij fiscaal gezien niet altijd even handig. Het is daarom verstandig om u bij het maken van dergelijke afspraken te laten bijstaan door een deskundige.

Nog vragen?

Indien u naar aanleiding van de wijziging vragen en/of opmerkingen heeft dan wel advies wenst, kunt u altijd contact opnemen met Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten.

Blogs

Gerelateerd