Partneralimentatie beëindigen: hoe bewijst u dat uw ex samenwoont?

U betaalt een (hoog) bedrag aan partneralimentatie. Uw ex-partner heeft al een hele tijd een nieuwe relatie. Altijd als u de kinderen gaat halen of brengen is de partner ook aanwezig. Alles wordt samen gedaan. U heeft dan ook het vermoeden dat zij samenwoont met haar nieuwe partner. Zij ontkent dit. Wat kunt u doen om dit te bewijzen?

Als u de samenwoning kunt aantonen hoeft u namelijk geen partneralimentatie meer te betalen.

Wanneer komt partneralimentatie te vervallen?

De partneralimentatie komt definitief te vervallen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Uw ex-partner heeft een affectieve relatie: er moet dus sprake zijn van een nieuwe vriend of vriendin
– Zij wonen samen
– Er is sprake van een duurzame samenleving: dat wil zeggen dat zij daadwerkelijk voor een langere periode (willen) samenwonen, en niet slechts tijdelijk
– Zij voeren een gemeenschappelijke huishouding: de kosten van de woning en overige huishoudelijke kosten worden door hen samen voldaan
– Er is sprake van wederzijdse verzorging door de partners: dat wil zeggen dat zij dingen voor elkaar doen. Het wassen van de auto van de ander kan hier een voorbeeld van zijn

Het (willen) stoppen van het betalen van de partneralimentatie heeft vergaande gevolgen voor de partner die recht heeft op partneralimentatie. De rechtbank neemt dan ook niet zomaar aan dat er sprake is van samenwoning. Hier worden hoge eisen aan gesteld.

Meestal ontkent de ex-partner niet dat hij/zij een nieuwe relatie heeft. Het probleem zit hem met name in het duurzaam samenwonen en de wederzijdse verzorging. Dit wordt vaak ontkend. Omdat u degene bent die beweert dat uw ex-partner samenwoont, moet u dit bewijzen.

Omkering bewijslast:

In sommige gevallen wordt de bewijslast omgekeerd. Dat wil zeggen dat u niet hoeft te bewijzen dat uw ex-partner samenwoont. Uw ex-partner moet dan bewijzen dat hij/zij niet samenwoont. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de rechtbank Overijssel (4 augustus 2016).

De man had recht op partneralimentatie. Hij is naar het buitenland verhuisd. Hij had in het buitenland een nieuwe relatie maar gaf aan dat hij niet met haar samenwoonde. Omdat de man de samenwoning ontkende moest de vrouw dit maar bewijzen. De rechtbank was het niet met hem eens.

Volgens de rechtbank hoeft niet van de vrouw verwacht te worden dat zij in een vreemd land onderzoek gaat doen naar het dagelijkse leven van de man. De rechtbank heeft in dit geval dan ook bepaald dat de man moest aantonen dat hij niet samenwoonde.

Dit is wel een uitzondering die niet snel zal voorkomen.

Wat kunt u doen om te bewijzen dat uw ex samenwoont?

Verzamel zoveel mogelijk bewijzen. Ik heb laatst in een zaak samenwoning aangetoond door middel van social media. In dit geval was er een agenda gemaakt op basis van hetgeen de ex-partner en haar nieuwe vriend allemaal op facebook hadden geplaatst.

Zo kon een tijdlijn worden gemaakt van de dagen waarop ze sowieso samen waren en alle activiteiten die ze samen hebben ondernomen. Deze tijdlijn is gemaakt voor een lange tijdsperiode (ongeveer een jaar).

Tegenwoordig wordt er steeds meer op Facebook geplaatst, zonder dat mensen over de gevolgen nadenken. Uit de rechtspraak blijkt dat de volgende dingen van belang zijn om duurzame samenleving aan te tonen:
– samen op vakantie gaan,
– klussen in de woning/ te koop zetten woning
– samen naar feestjes en andere sociale activiteiten zoals carnaval, de diploma uitreiking van één van de kinderen
– Verhuizing van familieleden naar woonplaats nieuwe partner
– Samen boodschappen doen of aankopen doen voor de woning

Al deze dingen kunnen in sommige gevallen worden afgeleid van social media en erop wijzen dat er sprake is van een duurzame samenleving en wederzijdse verzorging.
Recherchebureau: een goede optie?

Niet iedereen is zo actief op social media. In veel gevallen is het dan ook niet genoeg om via social media aan te tonen dat uw ex samenwoont. Het kan dan verstandig zijn om een recherchebureau in te schakelen. Dit wordt in de praktijk vaak gedaan.

Dit kan soms wel duur worden, maar een recherchebureau kan wel veel bereiken. Een voorbeeld van een uitspraak van het Hof den Bosch (26 juni 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:1923)
Uit observatie bleek het volgende:
– de vrouw en haar partner gedroegen zich als gezin door samen met de kinderen van de vrouw op vakantie te gaan, naar de diploma-uitreiking te gaan en naar een open dag van het werk van de man die alleen maar voor familieleden bedoeld was.
– de partner had een sleutel van de woning, zij maakten samen motorritjes en de man onderhield de auto van de vrouw en maakte deze schoon.
– doorslaggevend was het feit dat het waterverbruik in de woning van de nieuwe partner veel lager was geworden. Hij gaf aan dat hij meestal op de sportschool douchte, maar dat vond de rechtbank geen goede verklaring. Samenwoning is dan ook aangenomen. De partneralimentatie is hierdoor definitief vervallen.

Investering kan kosten besparen

Vermoedt u dat uw ex samenwoont, dan is het vaak toch echt verstandig om een recherchebureau in te schakelen. Zeker als er sprake is van een hoog bedrag aan partneralimentatie en als de termijn nog lang loopt. In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden waarbij er € 15.000,- aan recherchekosten zijn voldaan, maar dit een besparing van maximaal € 150.000,- bruto aan partneralimentatie heeft opgeleverd. De alimentatie was namelijk vastgesteld op € 1.150,- bruto en de termijn was nog maar net begonnen.

Kosten recherchebureau op uw ex verhalen?

Uw ex-partner ontkent dat hij/zij samenwoont maar u kunt aantonen dat dit niet juist is? In dit geval is het rechtvaardig dat degene die niet eerlijk is over zijn woonsituatie, ook de hoge kosten moet betalen.

De rechters zijn dit steeds vaker met u eens. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (12 maart 2019) heeft het Hof bepaald dat de vrouw de teveel ontvangen partneralimentatie aan de man moet terugbetalen. Daarnaast is zij ook veroordeeld om de kosten van het recherchebureau te betalen. Deze bedroegen bijna € 12.000,-. Dergelijke uitspraken komen steeds vaker voor.

Voorkomen beter dan genezen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Bent u op dit moment nog in een echtscheidingsprocedure verwikkeld dan kunt u vooraf al bepaalde afspraken maken. Wij maken vaak afspraken over (proef) samenwonen.

Als een partner gaat samenwonen (als ware zij gehuwd) komt de partneralimentatie definitief te vervallen. Hierdoor gaat degene die recht heeft op partneralimentatie niet zo snel samenwonen. Als de relatie stuk loopt is er geen recht meer op partneralimentatie. Ook de nieuwe ex-partner hoeft dan geen partneralimentatie te betalen.

Om dit op te lossen kunt u een proefperiode overeenkomen. Dat wil zeggen dat de partner die gaat samenwonen dit direct eerlijk aan de ex-partner (schriftelijk) moet laten weten. De partneralimentatie komt dan (voorlopig) te vervallen. Als de relatie binnen 6 maanden stuk loopt en de samenwoning wordt beëindigd, herleeft de partneralimentatie weer. Uit de praktijk blijkt dat deze afspraak goed werkt en vaak problemen (stiekem samenwonen) voorkomt.

Wij helpen u graag

Heeft u het vermoeden dat uw ex samenwoont en wilt u kijken naar de mogelijkheden om de partneralimentatie stop te zetten? Als het bedrag aan partneralimentatie hoog is en de termijn nog lang loopt, is het zeker aan te bevelen om een recherchebureau in te schakelen. Wij hebben goede contacten met bureaus die hier veel ervaringen mee hebben.

U bent van harte welkom voor een adviesgesprek met een van onze advocaten.

Blogs

Gerelateerd