Is een overlijdensrisicoverzekering bij alimentatie na echtscheiding de moeite waard?

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is wellicht niet iets waar u ten tijde van uw echtscheiding bij stil staat. En toch zou het wel goed zijn om de optie te overwegen wanneer u alimentatie ontvangt of gaat betalen. In deze blog leggen wij uit waarom.

Einde alimentatie

Indien er tijdens een relatie of huwelijk kinderen zijn geboren is het zeer waarschijnlijk dat er na echtscheiding (of verbreking van de relatie) door één van beide ouders kinderalimentatie wordt voldaan aan de andere ouder. Daarnaast is de kans aanwezig dat er een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ex-echtgenoot (partneralimentatie) voldaan gaat worden.

Waar minder snel bij stil wordt gestaan is dat zowel kinder- als de partneralimentatie eindigt op het moment dat degene die de alimentatie betaalt (alimentatieplichtige) komt te overlijden. Dat kan bij degene die de alimentatie ontvangt (alimentatiegerechtigde) voor grote financiële problemen zorgen. U ontvangt de alimentatie immers omdat u met uw eigen inkomen niet volledig in de kosten van de kinderen en/of uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

Bestaande overlijdensrisicoverzekering

Had u een overlijdensrisicoverzekering lopen tijdens uw jaren samen? Dan moet daar iets mee gebeuren als u uit elkaar bent. U kunt er in dat geval voor kiezen om de dekking door te laten lopen op één leven, bijvoorbeeld om het wegvallen van de alimentatie bij overlijden af te dekken voor de ontvanger.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Is er geen overlijdensrisicoverzekering aanwezig dan is het verstandig om daar bij echtscheiding over na te denken, juist als u alimentatiegerechtigde (ontvanger) bent. U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op het leven van uw ex-partner. Op het moment van zijn/haar overlijden ontvangt u een eenmalige uitkering die het mogelijke financiële tekort dat ontstaat vanwege het wegvallen van de alimentatie (deels) kan opvangen.

Let op dat u bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering de onderhoudsplichtige als verzekerde aanmerkt en dat u zelf verzekeringnemer, premiebetaler en eerste begunstigde bent. In dat geval hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Conclusie

Of het in uw geval verstandig is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, hangt met name af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals de hoogte van de alimentatie, de resterende looptijd en uw financiële situatie.

Bent u in financieel in grote mate afhankelijk van de maandelijkse alimentatie om rond te komen en is er ook geen vermogen waarop u kunt interen, dan kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zeker de moeite waard zijn!

Wilt u overleggen of een overlijdensrisicoverzekering in uw geval verstandig is, of heeft u andere vragen met betrekking tot een familie- of erfrechtkwestie, dan kunt u contact met ons opnemen via 0475-747 238 of via info@nieuw.sbc-advocaten.nl.

Blogs

Gerelateerd