Mag je afspreken dat kinderalimentatie in de toekomst niet meer gewijzigd wordt?

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of  je mag afspreken dat de kinderalimentatie in de toekomst niet meer gewijzigd kan worden.

Contractvrijheid

Bij het sluiten van een overeenkomst hebben partijen meestal de vrijheid om af te spreken wat zij willen, de zogenaamde contractsvrijheid. De contractsvrijheid van ouders bij afspraken over kinderalimentatie wordt echter begrensd door de wet; daarin staat waar iedereen zich bij het vaststellen van kinderalimentatie aan moet houden. Oftewel, dat de vastgestelde kinderalimentatie moet voldoen aan de wettelijke maatstaven.

Wijziging van kinderalimentatie

Normaalgesproken kan kinderalimentatie gewijzigd worden als er sprake is van een wijziging van omstandigheden (bijvoorbeeld omdat één van de ouders meer is gaan verdienen) of als blijkt dat er bij het vaststellen ervan van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan en dat daardoor de kinderalimentatie niet meer voldoet aan de regels (wettelijke maatstaven).

Niet-wijzigingsbeding

Er zijn ouders die afspreken dat de kinderalimentatie in de toekomst niet kan worden gewijzigd, ook niet als zich een wijziging van omstandigheden voordoet. Dit noemt men een niet- wijzigingsbeding. Hierdoor wordt dus de gebruikelijke route om tot een wijziging te komen onmogelijk gemaakt.

De vraag of een dergelijke niet-wijzigingsbeding ook geldig is als het om kinderalimentatie gaat, is onlangs aan de Hoge Raad voorgelegd. In de literatuur en rechtspraak bestaat er geen duidelijkheid over de vraag of het ouders vrij staat om voor kinderalimentatie een dergelijk niet-wijzigingsbeding overeen te komen en daarom is de Hoge Raad gevraagd zich hierover uit te laten.

Voor partneralimentatie kennen we dit beding wel en wordt het ook regelmatig overeengekomen en opgenomen in echtscheidingsconvenanten. Maar kinderalimentatie is naar zijn aard een heel andere onderhoudsbijdrage; kinderen kunnen namelijk niet zelf in hun onderhoud voorzien en zijn volledig afhankelijk van hun ouders. Ouders zijn verplicht om voor hun kinderen te zorgen naar rato van hun inkomen/draagkracht.

Beslissing Hoge Raad

Met dit laatste uitgangspunt heeft de Hoge Raad rekening gehouden en als volgt beslist:

  • als één van de ouders eigenlijk meer zou moeten/kunnen betalen en de kinderalimentatie dus eigenlijk omhoog zou gaan als er geen niet-wijzigingsbeding zou zijn, mag een niet-wijzigingsbeding daar niet aan in de weg staan. Het niet-wijzigingsbeding kan dan dus aan de kant geschoven worden en de kinderalimentatie kan dus wel verhoogd worden;
  • als één van de ouders minder zou mogen gaan betalen, maar de kinderalimentatie niet gewijzigd kan worden omdat er een niet-wijzigingsbeding is, is het niet-wijzigingsbeding wél geldig.

Oftewel, zolang het niet-wijzigingsbeding in het voordeel van het kind is, is deze geldig. En een hogere kinderalimentatie wordt als voordeliger gezien dan een lagere kinderalimentatie.

Op deze regels is wel een uitzondering; als de ouder die kinderalimentatie moet betalen nog kinderen heeft uit een andere relatie en deze kinderen ook afhankelijk zijn van de kinderalimentatie die zij van deze ouder krijgen, kan het niet-wijzigingsbeding wel weer nietig zijn. Want dan hebben die kinderen uit de andere relatie er nadeel bij.

Bent u een niet-wijzigingsbeding overeengekomen en vraagt u zich af of dit geldig is in uw situatie, neem dan gerust contact op. Wij kunnen dan beoordelen of u aan het beding gehouden met of dat de kinderalimentatie toch gewijzigd kan worden.

Neem contact op via ons contactformulier of bel 0475-747238.

Blogs

Gerelateerd