De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat er sprake is van huis dat ‘onder water’ staat. De hypothecaire schuld is hoger dan de (verkoop)waarde van de woning. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je bij elkaar moet blijven, terwijl de wens er is om uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om te weten dat banken tegenwoordig best een stukje willen meedenken. Ook banken hebben liever dat je tijdig aan de bel trekt en in overleg treedt, dan dat er een (financiële) situatie ontstaat waar er sprake is van een betalingsachterstand en dreigende executieverkoop.
Als één van de partners de woning met schuld wil overnemen, is de vraag die je bij de bank neerlegt of zij de andere partner (de vertrekkende partner) willen ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire lening(en). De bank heeft hierin een beslissende stem, zodat je dit eerst zult moeten overleggen met de bank, voordat je onderling afspraken gaat maken.

Als een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet mogelijk is, is het een optie om het huis te verkopen aan derden. Veel mensen hebben tegenwoordig een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Als jullie dus besluiten om het huis te verkopen met onderwaarde, kan de restschuld door de NHG worden afgedekt. Als je gebruik wil maken van de NHG zul je de verkoop wel in overleg met de bank en de NHG moeten doen. Zij zullen toetsen of je situatie voldoet aan de voorwaarden. Het voordeel van je huis verkopen met gebruikmaking van de NHG-regeling, is dat jullie schuldenvrij verder kunnen voor wat betreft woning/hypothecaire schuld.

Verkopen met onderwaarde zonder NHG kan natuurlijk ook, maar dan zit je allebei met een restschuld, waarop afgelost moet worden. Uitgangspunt bij echtscheiding (of het uit elkaar gaan bij samenlevers met een gezamenlijke koopwoning en hypotheek) is, dat de ex-partners beide voor de helft delen in de restschuld van de woning na de verkoop ervan. Dit geldt in elk geval bij gemeenschap van goederen en vaak ook bij huwelijkse voorwaarden waarbij men de woning en de hypotheek op beider naam heeft.

Een andere optie is om de woning/hypothecaire geldlening voorlopig niet op naam van één van beide partners te zetten of te verkopen, maar om de woning en de hypotheek gemeenschappelijk te laten. Dat kan ook ná scheiding. Je kunt immers met iedereen samen een woning en hypotheek hebben, dus ook met ex-partners. Ideaal is het niet; je zult door die gemeenschappelijke woning met hypotheek nog wel even met elkaar verbonden blijven.
Maar bovendien heb je extra woonlasten; er zal immers ook een woonlast bij komen voor degene die de woning verlaat (vaak huurwoning). In het kader van die extra woonlasten is het raadzaam om te kijken voor welke toeslagen/fiscale regelingen je in aanmerking komt (huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindegebonden budget). Vaak genereer je daarmee wat extra financiële ruimte om die extra woonlasten te kunnen voldoen.

Als we kennis hebben kunnen nemen van jullie complete financiële plaatje (bezittingen/schulden), kunnen er vaak nog andere varianten bedacht worden. Door onze ervaring in echtscheidingszaken kunnen wij meedenken en adviseren over bovenstaande opties, zodat u allebei weer goed verder kunt. Ook als uw woning ‘onder water’ staat.

Heeft u vragen of wilt u weten wat van toepassing zou kunnen zijn op uw situatie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Blogs

Gerelateerd