Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene. Als de overledene meer schulden had dan de waarde van de bezittingen, spreekt men van een ‘negatieve nalatenschap’. Als u een negatieve nalatenschap aanvaardt, kan dat tot gevolg hebben dat u met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden uit de nalatenschap. Ondanks het grote verdriet wat u heeft, is het dus belangrijk om oplettend te zijn op de risico’s van het erven van een mogelijke negatieve nalatenschap. In deze blog leggen wij aan u uit waar u op moet letten.

Als erfgenaam kunt u zelf kiezen of u de nalatenschap aanvaardt en zo ja, op welke manier. U heeft als erfgenaam drie opties:
Zuiver aanvaarden: als u een nalatenschap zuiver aanvaardt, aanvaardt u de gehele nalatenschap inclusief de schulden. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, kunt u als erfgenaam met uw privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden uit de nalatenschap.
Beneficiair aanvaarden: als u een nalatenschap beneficiair aanvaardt, aanvaardt u eveneens de nalatenschap, maar bent u niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden. De nalatenschap dient in dit geval vereffend te worden. In een vereffeningsprocedure worden de aanwezige schuldeisers betaald met de bezittingen van de overledene. Als er na de vereffening nog een positief saldo over is, wordt dit verdeeld onder de erfgenamen.
Verwerpen: als u een nalatenschap verwerpt, erft u niets van de overledene. U bent in dit geval ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap, maar u kunt ook geen aanspraak maken op de nalatenschap als deze later toch positief blijkt te zijn.

Als een nalatenschap naar verwachting negatief is, wordt vaak redelijk snel gekozen voor het verwerpen van de nalatenschap. Echter, dit is niet altijd de beste oplossing. Bij verwerping verkrijgt u namelijk helemaal niets uit de nalatenschap, dus ook geen spullen die mogelijk een emotionele waarde hebben. Ook komt in de praktijk regelmatig voor dat een nalatenschap soms ‘onbewust’ zuiver aanvaard wordt door een erfgenaam, terwijl dat niet zijn of haar bedoeling was. Een nalatenschap kan namelijk ook stilzwijgend zuiver aanvaard worden, omdat u als erfgenaam bepaalde handelingen heeft verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leegruimen van de woning van de overledene of het meenemen van spullen.

Het is belangrijk om, voordat u verdere handelingen verricht, éérst een keuze te maken over wat u als erfgenaam met de nalatenschap wil doen: aanvaarden of verwerpen? En indien u de nalatenschap wil aanvaarden, hoe dan?

Let op! Vaak is de nalatenschap negatief omdat er sprake is van een schuld op de langstlevende als gevolg van de partner die als eerste is overleden. Deze schuld wordt vaak vergeten. Ter verduidelijking een voorbeeld: uw ouders zijn getrouwd. Uw vader overlijdt in 2006. Uw ouders hebben een testament opgesteld, waarbij de nalatenschap van uw vader volledig overgaat op de langstlevende partner; uw moeder. De kinderen krijgen dan een vordering ter hoogte van hun erfdeel. Vaak wordt een rentepercentage afgesproken over deze schuld omdat dit fiscale voordelen heeft. U bent als zoon/dochter erfgenaam van uw vader, maar u heeft pas recht op het bedrag van uw erfdeel op het moment dat uw moeder komt te overlijden. Mede door deze rente kan deze vordering na jaren hoog oplopen. Indien het vermogen in de nalatenschap van uw moeder lager is dan de vorderingen van de kinderen is de nalatenschap negatief. In dit geval is het niet verstadig de nalatenschap zuiver te aanvaarden, terwijl het op het eerste zicht lijkt alsof moeder geenschulden heeft.

Als u twijfelt over uw keuze is het verstandig om advies hierover in te winnen bij een professional. Het op een later moment uw keuze wijzigen is namelijk ontzettend moeilijk en in veel gevallen zelfs onmogelijk. Bij Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten kunnen wij u hierbij helpen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gesprek. Ons team van advocaten staat voor u klaar om u te adviseren, u door het proces te begeleiden en uw belangen te behartigen. Ook voor andere vragen met betrekking tot een familie- of erfrechtkwestie, kunt u contact opnemen voor advies. Wij zijn bereikbaar op 085-076 3185 of via info@sbc-advocaten.nl.

Blogs

Gerelateerd