Bij het begin van een nieuw jaar zie je op Social Media de mooiste quotes voorbij komen met goede voornemens voor het komende jaar. Het komt er op neer dat we komend jaar allemaal wat liever moeten zijn voor elkaar en in verbinding moeten blijven met elkaar. Zeker nu. Na een jaar als 2021 waarin we als samenleving meer dan ooit verdeeld zijn door verschillende standpunten over Corona/vaccineren/etc. Respect hebben voor de mening van een ander en vertrouwen in elkaar was vaak ver te zoeken.

Tijdens echtscheidingen is het ook zo dat je allebei andere ideeën over de toekomst krijgt en vaak tegengestelde belangen. Je gaat van wij naar twee eigen kampen. En in de basis wil niemand er een  ‘vechtscheiding’ van maken, maar dat lukt niet altijd. Juist vanwege het feit dat het moeilijk lijkt te zijn om respect te hebben voor de positie van de ander en het proces. Er breekt iets in het vertrouwen en dan lukt het ook niet meer om je kwetsbaar te blijven opstellen. Terwijl dat nou juist heel belangrijk is. En er mag best een keer wrijving zijn. Dat brengt heel vaak eerlijke uitlatingen en nieuwe inzichten met zich mee. Maar daarna is het goed om elkaar weer te vinden.

Tijdens een mediationtraject worden jullie begeleid in dit proces. Er is ruimte voor emotie, er wordt gepraat over wat er gespeeld heeft en op dat moment nog steeds speelt. Niet alle mediationgesprekken gaan dan ook van een leien dakje. En dat is helemaal prima. Maar kijk wat er boven komt drijven op de momenten dat het knalt en doe er je voordeel mee. Vanuit die momenten kun je het weer terugpakken; kijk naar wat er gezegd is, wat ieder van jullie nodig heeft en waar dus de oplossing ligt.

Als je accepteert dat het op en af gaat in de gesprekken over de scheiding en desondanks vertrouwen blijft hebben in het proces en elkaar, ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Ik probeer dit mee te geven in de mediation zelf, maar ook duidelijk te maken dat dit na afronding van het echtscheidingstraject de weg is om te bewandelen als er een keer iets gebeurd is waar discussie of ruzie over ontstaat. Want die momenten gaan er zeker komen. Maar wat er ook gebeurt, als je niet wil dat de scheiding een negatieve stempel gaat drukken op jouw leven en dat van de kinderen, blijf dan met respect en vertrouwen naar de ander kijken en zoek de verbinding met elkaar steeds weer op. Spreek dat goede voornemen uit bij de start van de scheiding en blijf jezelf daaraan herinneren. Want in wederzijds respect en vertrouwen ligt de sleutel tot succes voor een fijn leven, ook na je scheiding.

Ik wens iedereen een mooi en gezond jaar, waar iedereen zich wekelijks of maandelijks zijn of haar goede voornemens herinnert en ervoor kiest om met elkaar in verbinding te blijven, hoe dan ook.

Blogs

Gerelateerd