Waar is het geld gebleven? Financieel misbruik van ouderen komt vaker voor dan u denkt.

Moeder is dementerende en één van de kinderen gaat ineens wel heel vaak bij haar op bezoek. Hij of zij neemt ook het beheer over de financiën over en gebruikt haar pinpas; wel zo handig om boodschappen te kunnen doen. Maar bij het overlijden van moeder blijkt er wel erg veel geld gepind en verdwenen te zijn.

Het komt helaas steeds vaker voor. Veel ouderen worden op enig moment vergeetachtig of slecht ter been, waardoor ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en hun financiën niet meer kunnen beheren. Zij nemen een familielid in vertrouwen om hun geld te beheren en de rekeningen te betalen. Het kan voorkomen dat dit familielid niet geheel te goeder trouw is.

Financieel misbruik van ouderen komt vaak binnen de eigen familie voor. Na overlijden komen de erfgenamen er ineens achter dat een groot deel van het vermogen is verdwenen.

Mocht er zich in uw familie een situatie voordoen waarbij u het vermoeden heeft dat er sprake is van financieel misbruik? Dan is het van belang om tijdig advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocaat. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Wat kunt u zelf doen om te voorkomen dat iemand financieel misbruik van u maakt?

Als u zelf wilt voorkomen dat er in een toekomstige situatie financieel misbruik van u wordt gemaakt, kunt u een levenstestament opstellen. In een levenstestament kan iemand benoemd worden als gevolmachtigde om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen op het moment dat u daartoe zelf niet meer in staat bent. Om ook in deze situatie te voorkomen dat er alsnog misbruik wordt gemaakt van de volmacht, is het belangrijk om duidelijk op te nemen wat de gevolmachtigde wel en niet mag doen. Bijvoorbeeld dat hij of zij geen schenkingen mag doen aan zichzelf. Ook is het mogelijk om nog een vorm van toezicht toe te voegen en aan te geven dat er rekening en verantwoording afgelegd moet worden door de gevolmachtigde.

Wat kunt u doen als u het vermoeden heeft dat er bij een familielid sprake is van financieel misbruik?

Doet deze situatie zich voor, dan kunt u een bewindvoerder laten aanstellen. Als iemand zelf vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen te waarnemen, kan de rechter worden verzocht om de goederen van die persoon onder bewind te stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die het beheer over de goederen krijgt. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professionele bewindvoerder.
NB. Is het betreffende familielid ook niet meer in staat om over andere zaken te beslissen (bijvoorbeeld medische), dan kan er een verzoek tot onder curatelestelling worden ingediend.

Heeft u het vermoeden dat iemand financieel misbruik maakt van u of van één van uw familieleden? Neem dan contact met ons op voor advies en bijstand.

Wat kunt u doen als het financieel misbruik al heeft plaatsgevonden?

Bent u erfgenaam of legitimaris en komt u er na het overlijden achter dat er heel veel geld is verdwenen? Er zal dan onderzocht moeten worden of iemand inderdaad onterecht bevoordeeld is, maar ook of en hoe met die bevoordeling rekening gehouden moet worden bij de verdeling van de erfenis. Ook in dit geval kunnen wij u van advies en rechtsbijstand voorzien, in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap.

Neem vandaag nog contact met ons op

Bij Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten geloven wij sterk in het leveren van persoonlijke aandacht aan elke cliënt. Wij luisteren naar uw zorgen, beantwoorden al uw vragen en zorgen ervoor dat u volledig op de hoogte bent van elke stap in het juridische proces. Wij streven naar maatwerkoplossingen die recht doen aan uw unieke situatie.

Neem vandaag nog contact op met Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten via 085-0763185 of info@sbc-advocaten.nl.