Moeder is dementerende, ze ontvangt ineens wel heel vaak bezoek van één van de kinderen. Hij of zij neemt ook de financiën van moeder over en gebruikt haar pinpas. Dat is wel zo handig om boodschappen te kunnen doen. Maar bij het overlijden van moeder blijkt er wel erg veel geld verdwenen te zijn.

Het komt helaas steeds vaker voor. Veel ouderen worden op enig moment vergeetachtig of slecht ter been, waardoor ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Ze laten hun financiën door iemand anders beheren. Ze vertrouwen een familielid toe met het beheer van hun geld en het betalen van de rekeningen. Het kan voorkomen dat dit familielid niet geheel te goeder trouw is en financieel misbruik pleegt.

Binnen de eigen familie komt financieel misbruik van ouderen vaak voor. Na overlijden ontdekken de erfgenamen r dat een groot deel van het vermogen is verdwenen. Mogelijk zijn er veel of grote pinopnames gedaan.

Als zich in uw familie een situatie voordoet waarbij u vermoedt dat er sprake is van financieel misbruik, dan is het van belang om tijdig advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocaat. Voorkomen is beter dan genezen.

Wat kunt u zelf doen om te voorkomen dat iemand financieel misbruik van u maakt?

Om te voorkomen dat iemand in de toekomst financieel misbruik van u maakt, kun u een levenstestament opstellen. Hierin benoemt u iemand als gevolmachtigde om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen op het moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent. Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wat de gevolmachtigde wel of niet mag doen. Bijvoorbeeld dat hij of zij geen schenkingen mag doen aan zichzelf. Op die manier kunt u financieel misbruik voorkomen. Ook kunt u een vorm van toezicht toevoegen, waarbij de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen.

Wat kunt u doen als u het vermoeden heeft dat er bij een familielid sprake is van financieel misbruik?

Doet deze situatie zich voor, dan kunt u een bewindvoerder laten aanstellen. Als iemand zelf vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen te waarnemen, kan de rechter worden verzocht om de goederen van die persoon onder bewind te stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die het beheer over de goederen krijgt. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professionele bewindvoerder.
NB. Is het betreffende familielid ook niet meer in staat om over andere zaken te beslissen (bijvoorbeeld medische), dan kan er een verzoek tot ondercuratelestelling worden ingediend.

Heeft u het vermoeden dat iemand financieel misbruik maakt van u of van één van uw familieleden? Neem dan contact met ons op voor advies en bijstand.

Wat kunt u doen als het financieel misbruik al heeft plaatsgevonden?

Bent u erfgenaam of legitimaris en komt u er na het overlijden achter dat er heel veel geld is verdwenen? Er zal dan onderzocht moeten worden of iemand inderdaad onterecht bevoordeeld is, maar ook of en hoe met die bevoordeling rekening gehouden moet worden bij de verdeling van de erfenis. Ook in dit geval kunnen wij u van advies en rechtsbijstand voorzien, in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap.

Neem vandaag nog contact met ons op

Bij Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten geloven wij sterk in het leveren van persoonlijke aandacht aan elke cliënt. Wij luisteren naar uw zorgen, beantwoorden al uw vragen en zorgen ervoor dat u volledig op de hoogte bent van elke stap in het juridische proces. Wij streven naar maatwerkoplossingen die recht doen aan uw unieke situatie.

Neem vandaag nog contact op met Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten via 085-0763185 of info@nieuw.sbc-advocaten.nl.

 

 

Blogs

Gerelateerd