Als er iemand komt te overlijden binnen je familie, moet er veel geregeld worden. Met elkaar ga je door een intense en verdrietige periode heen.

Als er dan binnen de familie onopgeloste zaken zijn, financieel of emotioneel, kan dit leiden tot spanningen. Ook kan er onzekerheid ontstaan over de afwikkeling nalatenschap; is iedereen oprecht in zijn of haar bedoeling en hoe moet het geregeld worden?

Het juridisch regelen van een (complexe) nalatenschap is niet eenvoudig. Zeker als er sprake is van een omvangrijke boedel en meerdere erfgenamen binnen de familie waarmee afgestemd moet worden. Soms lukt het niet om samen tot afwikkeling te komen.

Wij steunen en versterken jou in deze ingewikkelde en emotionele situatie. Onze juridische expertise gecombineerd met levenservaring, menselijkheid én vrouwelijke touch maken ons een betrouwbare partner.

We ontrafelen alle informatie die op tafel komt en gaan door tot er  een goed beeld ontstaat over de omvang van de nalatenschap en hoe deze afgewikkeld moet worden. Het resultaat? Een oplossing waar jij achter staat met duidelijke afspraken. Je kunt dit hoofdstuk afsluiten en kunt verder met je leven en het rouwproces.

Als je een erfrechtelijk geschil hebt, is het van belang dat je je laat bijstaan door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Ons kantoor is uitsluitend gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Heb je vragen over erfrecht, neem dan contact met ons op via 0475 747238 of door een e-mail te sturen aan info@nieuw.sbc-advocaten.nl.

Blogs

Gerelateerd