Het is een feit dat je een kind kunt onterven. Maar dat wil niet zeggen dat het kind met lege handen komt te staan. Het onterfde kind heeft altijd recht op de zogenaamde ‘legitieme portie’.

De legitieme portie is een geldbedrag waar het kind recht op heeft. Een onterfd kind heeft geen recht op bepaalde spullen.

De hoogte van de legitieme portie is ongeveer de helft van wat een kind krijgt als het kind niet onterfd zou zijn. Het berekenen van de legitieme portie is vaak ingewikkeld. Dit komt onder meer omdat schenkingen die ouders tijdens het leven hebben gedaan, van belang zijn om de hoogte van de legitieme portie te berekenen; deze worden opgeteld bij het aanwezige vermogen. Hierdoor voorkom je dat de ouders tijdens het leven alles aan de andere kinderen kunnen wegschenken, waardoor er niets meer over is voor het onterfde kind.

Uit de praktijk blijkt dat het vaak moeilijk is om informatie te krijgen over schenkingen die zijn gedaan. De legitieme portie is vaak pas opeisbaar als de langstlevende ouder is overleden. Hier kan soms wel tientallen jaren tussen zitten. Het is dan moeilijk om de informatie van de eerst overledene boven water te krijgen. Voor een onterfd kind is het daarom van belang om direct na het overlijden van de eerste ouder al informatie op te vragen om de legitieme vast te stellen.

Een kind dat onterfd is en aanspraak wil maken op de legitieme portie, moet dit doen binnen 5 jaar na overlijden van de betreffende ouder. Een kind dat geen enkel contact meer heeft met de familie en niet weet dat een ouder is overleden, kan de legitieme portie op deze manier mislopen. Een onterfd kind hoeft namelijk niet geïnformeerd te worden over het overlijden van de ouder.

Het onterven van een kind komt vaker voor dan men denkt. In mijn praktijk heb ik veelvuldig te maken met kinderen die onterfd zijn. Vaak is de reden voor onterving wel bekend. Ik heb echter ook te maken met cliënten die een goede relatie met hun ouders hadden en er pas op het moment van overlijden achter komen dat ze onterfd zijn. De reden daarvoor is bij hen niet bekend. Dit zijn emotionele gebeurtenissen en voor een kind vaak moeilijk te verwerken. Als beide ouders zijn overleden, is het voor een kind ook niet meer mogelijk om uitleg te vragen over de onterving. Hierdoor is het vaak extra moeilijk om de situatie te accepteren en zal er sneller strijd ontstaan over de afwikkeling van de erfenis en de legitieme portie tussen de achterblijvende kinderen.

Een ouder die een kind gaat onterven zou ik dan ook altijd adviseren om in het testament uitleg te geven over de reden van de onterving.

Het opeisen van de legitieme portie is vaak een ingewikkelde kwestie omdat er meestal al jarenlang geen contact meer is met de familie. Als erfrechtadvocaat kan ik helpen om de juiste informatie boven water te krijgen zodat de waarde van de legitieme portie goed vastgesteld wordt.

Ons kantoor is gespecialiseerd in familie- en erfrecht. Heeft u vragen over de legitieme portie of de afwikkeling van de nalatenschap, neem dan telefonisch contact met ons op.

Blogs

Gerelateerd