Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, is dat altijd een extra aandachtspunt.

Het is immers zaak dat zij zo weinig mogelijk last hebben van de scheiding van de ouders. Want ook al gaan die ouders als partners uit elkaar, zij blijven altijd beiden de ouders van het kind c.q. de kinderen.

Belang van het kind

Als advocaat zien wij daarin een taak weggelegd, namelijk dat we steeds het belang van het kind voor ogen proberen te houden bij onze cliënten. We proberen ouders ervan bewust te maken dat kinderen:

 • bang kunnen zijn om een van jullie kwijt te raken;
 • het gevoel hebben dat ze moeten kiezen;
 • het jullie misschien allebei naar de zin willen maken (loyaliteitsconflict);
 • net als jullie, onzeker kunnen zijn over wat er allemaal gaat gebeuren,
  • (zie ik allebei mijn ouders/broertje/zusje straks nog,
  • wanneer/hoe vaak,
  • waar ga ik wonen,
  • etc;
 • kunnen denken dat zij de oorzaak zijn van de scheiding.

Om die redenen is het van belang om goed na te denken over keuzes die gemaakt worden voor de kinderen betreffende hoofdverblijfplaats en omgang/co-ouderschap, maar ook in het wel/niet laten ontstaan of in stand houden van een vechtscheiding.

Ouderschapsplan in goed overleg of via de rechter

Als die afspraken gemaakt kunnen worden (via ieder een eigen advocaat, een gezamenlijke advocaat of een mediator), worden die vastgelegd in een ouderschapsplan.

Als dat echt niet lukt, kunnen de te nemen beslissingen ook aan de rechter overgelaten worden. Die laatste optie is eigenlijk de minst gunstige, want die beslissing wordt je opgelegd en opgelegde beslissingen worden vaak minder goed gedragen.

Professionele hulp

Vanuit onze jarenlange ervaring met familiezaken kunnen we cliënten ondersteunen in het maken van de beste beslissingen voor hun kinderen, maar soms is er professionele hulp nodig. Er zijn meerdere mogelijkheden om die hulp in te schakelen; zoek maar eens op internet/Google en je ziet dat hulp aan kinderen die te maken hebben met een echtscheiding (helaas) een ‘hot item’ is.

Mogelijkheden regio Roermond

Hier in de regio Roermond zijn de volgende instanties/bureaus een mogelijkheid:

 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin: zij bieden de cursus ‘Gescheiden Samenwerking’, waarbij ouders en kinderen betrokken worden (zie website CJG);
 • Het kind centraal Limburg is een goede optie als je graag als ouders aan de slag gaat;
 • Kies voor het Kind; dit programma is bedoeld voor zowel kinderen en jongeren als voor ouders, leerkrachten en leidsters van kindercentra (zei website KiesvoorhetKind).

Skrotzki & Van Bree advocaten adviseren graag

Skrotzki & Van Bree advocaten staan mensen bij in situaties die niemand onberoerd laat. Wij zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en adviseren, onderhandelen en procederen enkel op dit rechtsgebied.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Blogs

Gerelateerd