De kindrekening bij co-ouderschap

Steeds vaker kiezen ouders na de scheiding voor co-ouderschap. Bij een co-ouderschap worden vaak de kosten van de kinderen verdeeld door middel van een kindrekening.

Maar wat is een kindrekening eigenlijk? En hoe verstandig is het om hiervoor te kiezen?

Wat nu als het voor jullie in de praktijk niet werkt? Is het dan mogelijk om terug te keren naar kinderalimentatie?

Wij leggen graag de voors en tegens hiervan uit en maken het verschil duidelijk tussen een kindrekening en kinderalimentatie.

Alternatief voor kinderalimentatie

Iedere situatie is uniek. En dat is ook iedere echtscheiding. Het succes van het gebruik van een kindrekening is ook per situatie verschillend.

Een kindrekening is een alternatieve kinderalimentatieafspraak waarbij gebruik wordt gemaakt van een rekening waarop beide ouders maandelijks geld storten voor hun kind(eren).

Als ouders kunt u zelf bepalen hoe er wordt omgegaan met een kindrekening en welke afspraken u hierover maakt.

Welke kosten

In een co-ouderschap worden de zogenaamde ‘verblijfskosten’ over het algemeen door beide ouders zelf gedragen. Dit zijn kosten zoals eten en drinken, huisvesting etcetera.

Als er een groot verschil in draagkracht is tussen beide ouders kan het voorkomen dat de minder verdienende ouder ook hiervoor een bijdrage nodig heeft.

Kinderalimentatie wordt meestal betaald voor de ‘verblijfsoverstijgende kosten’ zoals kosten voor een (sport-) vereniging, uitgaven voor andere hobby’s en kosten voor school.

Bij een kindrekening storten beide ouders maandelijks een bedrag op deze rekening voor deze verblijfsoverstijgende kosten. Ouders kunnen ook met elkaar afspreken dat álle kosten van de kinderen van deze rekening worden betaald.

Voordeel

Het grote voordeel is dat beide ouders naar rato van hun inkomen bijdragen in de gezamenlijke kosten van de kinderen en dat zij beide zicht en inspraak hebben op de manier waarop het geld aan de kinderen wordt besteed. Met name de meer verdienende ouder is met een kindrekening meer betrokken bij de manier waarop er geld wordt gespendeerd.

Afspraken

Het gebruik van een kindrekening is alleen succesvol als ouders vooraf duidelijke afspraken hebben gemaakt over het gebruik van het geld en zij zich hier ook aan houden.

Zodra dit niet gebeurt zal een kindrekening tot discussie leiden. Een kindrekening vergt een normale communicatie en vertrouwen in elkaar als ouders. Als hiervan geen sprake is, is een kindrekening geen goede optie.

Geen succes, en dan?

Als het hebben van een kindrekening voor jullie toch geen succes blijkt te zijn, kunt u hier gelukkig wel iets aan doen. Zodra één van de ouders niet meer achter het gebruik van een kindrekening staat omdat er bijvoorbeeld sprake is van een verstoorde verhouding tussen ouders, zal de rechtbank hier niet aan vasthouden maar op verzoek kinderalimentatie vaststellen.

Mocht u vragen hebben over de (on-)mogelijkheden van een kindrekening en waar u allemaal op moet letten, neem dan contact met ons op.

Blogs

Gerelateerd