De kindrekening – een mooi middel, maar wat als het leidt tot aanhoudende conflicten?

Heeft u samen met uw ex-partner minderjarige kinderen en gaat u scheiden? Dan moet u na de scheiding niet alleen afspraken maken over wanneer de kinderen waar verblijven (de zorgregeling), maar ook over hoe u de kosten voor de kinderen gaat betalen. Voor de kosten van de kinderen kunt u afspreken dat één ouder deze betaalt en de andere ouder daarin bijdraagt middels het voldoen van kinderalimentatie. U kunt er ook voor kiezen om een zgn. kindrekening te openen, vanuit welke rekening de kosten van de kinderen worden betaald. In veel gevallen is dat een mooie manier om de verantwoordelijkheid voor de kosten van de kinderen samen te dragen.

Maar wat nu als één ouder de  afspraken over het gebruik van de kindrekening niet nakomt en dit leidt tot aanhoudende conflicten over de kindrekening? Wat zijn dan uw mogelijkheden? Dit leggen wij in deze blog aan u uit.

Uitleg kindrekening

Een kindrekening is een rekening waar beide ouders toegang tot hebben; zij storten hier maandelijks een vast bedrag op; vaak aangevuld met de kinderbijslag. De verblijfsoverstijgende kosten voor de kinderen -waaronder (sport)kleding, contibutie voor sport/hobby/muziek, etc.- dienen van deze kindrekening te worden betaald. Een voordeel van een kindrekening is dat beide ouders (in-)zicht hebben in de kosten en uitgaven voor de kinderen, daar samen verantwoordelijk voor zijn en overleg plegen als er bepaalde grote uitgaven betaald moeten worden.

De keuze voor een kindrekening wordt opgenomen in een ouderschapsplan. Hierin wordt ook vastgelegd welke specifieke kosten van de kindrekening betaald zullen worden en hoeveel er maandelijks wordt gestort.

Afspraken worden niet nagekomen

In de praktijk kan het voorkomen dat een ouder zich niet aan de afspraken voor het gebruik van de kindrekening houdt. Dit was bijvoorbeeld aan de orde in een zaak waarin het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden op 27 juni 2023 uitspraak heeft gedaan (ECLI:NL:GHARL:2023:5366). De partijen in deze zaak hadden in het ouderschapsplan (2016) opgenomen dat zij gebruik zouden gaan maken van een kindrekening. Daarnaast hebben zij vastgelegd dat zij met elkaar overleg voeren als er uitgaven gedaan moeten worden boven de € 100,00 en om transparant te zijn over bedragen die vanaf de kindrekening overgeboekt worden naar de privérekening van een ouder.

Al vanaf het begin verloopt de uitvoering van de afspraken over de kindrekening stroef. In 2019 wordt daarover de eerste procedure gestart. Als partijen dan in 2023 bij het gerechtshof zijn aanbeland, wordt de kindrekening door het gerechtshof opgeheven. De reden is dat ouders al jaren strijd voeren over de kindrekening. De man hield zich (structureel) niet aan de afspraken die partijen daarover hadden gemaakt. De man deed uitgaven ten laste van de kindrekening, die niet vielen onder afspraken die partijen hierover hadden gemaakt. Er werd door de man geen overleg gevoerd over uitgaven boven de € 100,- èn hij was niet transparant over bedragen die hij van de kindrekening had overgeboekt naar zijn eigen rekening.

Nu de man volgens het gerechtshof niet voornemens was zijn eigen handelwijze te veranderen en hij ook niet bereid was om een deel van de afspraken alsnog na te komen, heeft het gerechtshof vervolgens geconcludeerd dat de man ‘tekortschoot in de nakoming’. Partijen slaagden er voorts niet in om in onderling overleg tot andere afspraken te komen. Gelet op deze omstandigheden heeft het gerechtshof geoordeeld dat de tekortkoming in de nakoming van de afspraken voldoende ernstig was om de afspraken over de kindrekening, zoals die zijn opgenomen in het ouderschapsplan, te ontbinden. Dit betekent dat het gedeelte van het ouderschapsplan wat gaat over de kindrekening, als het ware niet meer bestaat.

Conclusie

Bij gebruik van een kindrekening is het belangrijk om de afspraken zo helder mogelijk vast te leggen in het ouderschapsplan. Als één van de ouders zich vervolgens niet aan deze afspraken houdt, dient daarover eerst onderling overleg gevoerd te worden en vervolgens, mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de rechter een deel van het ouderschapsplan ontbinden. Hierna dienen de ouders wel opnieuw afspraken te maken over de kosten voor de kinderen of de rechter vragen een beslissing te nemen over te betalen kinderalimentatie.

Het is aan te bevelen om enkel een kindrekening te gebruiken wanneer u goed contact heeft met uw ex-partner en u en uw ex-partner op één lijn liggen voor wat betreft uitgaven voor de kinderen.

Hebben u en uw ex-partner aanhoudende conflicten over de kindrekening of heeft u vragen over dit onderwerp, dan is het raadzaam om deskundig advies in te winnen. Bij Skrotzki Van Bree & Cremers advocaten helpen wij u graag. Wij zijn gespecialiseerd in echtscheidingen en alle daarbij behorende ondewerpen, waaronder het opstellen van een duidelijk ouderschapsplan en het maken van een alimentatieberekening voor de kosten van de kinderen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gesprek. Ons team van advocaten staat voor u klaar om u te adviseren, u door het proces te begeleiden en uw belangen te behartigen. Ook voor andere vragen met betrekking tot een familie- of erfrechtkwestie, kunt u via onze website contact met ons opnemen. Wij zijn ook bereikbaar op 085-0763185 of via info@sbc-advocaten.nl.

Blogs

Gerelateerd