ondernemer scheiden

U bent ondernemer en gaat scheiden. Wat komt hier allemaal bij kijken?

U heeft samen altijd hard gewerkt in de zaak en voor het gezin. Helaas gaan jullie toch scheiden. Met een echtscheiding gaan altijd veel zorgen en emoties gepaard. Als jullie een onderneming hebben kan een echtscheiding ook veel gevolgen hebben voor het bedrijf.

Samen een onderneming

Als jullie samen ondernemer zijn is het de vraag of de onderneming samen voortgezet zal worden. Vaak is dit niet mogelijk, waardoor één van beiden het bedrijf zal voortzetten. Het is ook mogelijk dat het bedrijf wordt gestaakt of verkocht.

Als jullie samen het bedrijf willen voortzetten moeten hier goede afspraken over gemaakt te worden. Daarbij is belangrijk dat er een goede communicatie is om het bedrijf succesvol voort te zetten. Is dit niet mogelijk dan is het vaak verstandig om de onderneming door één van beiden te laten voortzetten. In dat geval moet de waarde van de onderneming worden vastgesteld. De partner die de onderneming verlaat heeft namelijk recht op zijn deel van de waarde.

De onderneming is van één van de partners

Heeft er maar één van jullie beide een bedrijf? Dan is het allereerst de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden. Bij een gemeenschap van goederen heeft uw partner recht op de helft van de waarde van de onderneming. Het bepalen van de waarde van de onderneming is maatwerk.

Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden is het de vraag wat er in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen. Is sprake van zogenaamde ‘koude uitsluiting’ dan kan de partner geen aanspraak maken op de waarde van de onderneming. Is er bijvoorbeeld sprake van een finaal verrekenbeding, dan moet de waarde van de onderneming ook verrekend worden.

Waardering onderneming

Als er sprake is van een eenmanszaak of een relatief kleine onderneming dan kan de waardering van de onderneming vaak in onderling overleg plaatsvinden. Hierbij kan dan de hulp van de eigen accountant worden gevraagd aangezien deze volledig op de hoogte alles wat er speelt binnen de onderneming. Als de andere partner hier niet mee akkoord gaat zou er ook nog een onafhankelijke accountant ingeschakeld kunnen worden voor een second opinion of om te bemiddelen tussen partijen.

 

Er zijn verschillende waarderingsmethodes die gebruikt worden om de waarde te bepalen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Vaak ontstaat er discussie over de waardering van de onderneming. De ondernemer wil immers dat de waarde zo laag mogelijk wordt vastgesteld, terwijl de ex-partner een zo hoog mogelijk bedrag wil.

Bij het vaststellen van de waarde moet echter ook rekening worden gehouden met de continuïteit van de onderneming. Als de waarde zo hoog wordt vastgesteld, dat de onderneming in gevaar komt (bij betaling van dit bedrag), kan het zijn dat de ondernemer failliet gaat. Ook de ex-partner heeft daar geen belang bij. In dat geval kan namelijk ook geen alimentatie meer voldaan worden. Het is dan ook belangrijk dat de waarde op een redelijke wijze wordt vastgesteld.

Alimentatie

Bij ondernemers is ook de alimentatie minder makkelijk vast te stellen. Er kan namelijk discussie bestaan over de hoogte van het inkomen van de ondernemer. Is er sprake van een BV, dan wordt er een bepaald loon uitgekeerd. Als er in het verleden regelmatig dividend werd uitgekeerd, dan moet ook rekening worden gehouden met een bepaald bedrag aan dividend. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de ondernemer zichzelf een te laag loon uitkeert en er sprake is van opgepotte winsten. In dat geval kan de rechter bepalen dat de ondernemer zich een hoger loon kan uitkeren, waardoor de alimentatie hoger wordt.

Bij een eenmanszaak en V.O.F. is het vaak zo dat rekening wordt gehouden met de volledige winst uit onderneming.

Deskundige begeleiding

Het staat vast dat een echtscheiding van een ondernemer veel gevolgen met zich mee kan brengen. Het is daarom juist van belang dat er sprake is van een goede begeleiding door een deskundige advocaat/mediator en dat er sprake blijft van een goede communicatie tussen de echtgenoten.

Ons kantoor heeft veel ervaring met echtscheiding van ondernemers. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.