Aan mediation zijn een aantal regels verbonden. De belangrijkste zijn:

  • vrijwilligheid: de mediation wordt vrijwillig aangegaan en iedere partij mag de mediation stoppen op elk gewenst moment;
  • inspanning: hoewel de mediation gebaseerd is op vrijwilligheid, hebben partijen wel een inspanningsverplichting (luisteren naar elkaar, je eigen verhaal vertellen, meedenken over een oplossing, etc.);
  • vertrouwelijkheid: alles wat binnen de mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk en mag niet in een (eventueel) daarop volgende procedure gebruikt worden. Op deze manier kunnen partijen vrij spreken en voorstellen doen;
  • respect: men dient met respect met elkaar om te gaan, ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen.

Vragen?