Door de Corona-crisis zal onze manier van werken en vergaderen nooit meer hetzelfde zijn. Noodgedwongen werd het online werken in een sneltreinvaart doorgevoerd. Ons kantoor biedt sindsdien ook de mogelijkheid van online mediation aan. Dan zit u dus niet samen aan tafel bij ons op kantoor, maar wordt u vanuit uw eigen (thuis)situatie begeleid bij het regelen van uw echtscheiding of het oplossen van uw familie- of erfrechtelijke probleem.

Als u gebruik wil maken van online mediation, kunt u telefonisch, per e-mail of via het contactformulier contact opnemen met ons. We maken dan een afspraak om elkaar online te ontmoeten. Voorafgaande aan die afspraak ontvangt u een aantal documenten (concept-mediationovereenkomst, MfN-gedragsregels en MfN-reglement), zodat u daarvan alvast kennis kunt nemen en we meteen aan de slag kunnen.

Indien u eerst een kennismakingsgesprek wil om de mediator te leren kennen, de werkwijze te bespreken en te ervaren hoe het is om online met elkaar het gesprek aan te gaan, kan dat uiteraard ook.

Tijdens de online mediation bestaat de mogelijk om samen documenten door te nemen middels het delen van het scherm. Denk daarbij aan alimentatieberekeningen, het concept-ouderschapsplan en/of concept-convenant of concept-vaststellingsovereenkomst.
Als er vervolgens overeenstemming bestaat over de afhandeling van de echtscheiding of de oplossing van het probleem, wordt de mediation afgerond door het ondertekenen van de stukken (toezending per post) en het afhandelen van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

Voordelen

Door het inzetten van online mediation zijn we voor meer mensen bereikbaar, want de afstand naar ons kantoor is geen issue meer. Hierdoor neemt het proces voor onze cliënten minder tijd in beslag omdat er geen sprake meer is van reistijd naar ons kantoor. U kunt bovendien vanuit uw vertrouwde omgeving deelnemen aan het proces en komen tot een duurzame oplossing.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op