Het verzoek tot echtscheiding moet altijd bij de rechtbank ingediend worden. Hebben jullie samen overeenstemming bereikt via mediation of een advocaat dan hoeft er alleen een schriftelijke (formele) procedure te volgen. Hebben jullie niet over alle punten overeenstemming bereikt dan zal de rechter een beslissing moeten nemen. In deze gevallen kan het voorkomen dat u zelf ook naar de rechtbank moet gaan. Ook hierin staan wij jullie bij.