Wanneer uw ex-partner (de alimentatieplichtige) zijn verplichting tot betaling niet of slechts gedeeltelijk nakomt, kunt u een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen.