Ja dat kan in onderstaande gevallen.
1. Als de omstandigheden van de alimentatieplichtige wijzigen waardoor hij/zij niet meer kan voldoen aan de alimentatieverplichting. Bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een wijziging in de gezinssituatie. Als de rechter het eens is dat niet meer voldaan kan worden aan het vastgestelde bedrag, zal de alimentatie herberekend worden.
2. Elk jaar wordt het alimentatiebedrag aangepast. De Minister van Justitie stelt hiervoor een zogenaamd indexeringspercentage voor vast. Op de website van het LBIO kunt u berekenen wat dat voor uw situatie betekent.