Zijn uw omstandigheden gewijzigd waardoor u niet kunt voldoen aan de alimentatieverplichting? Bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een wijziging in de gezinssituatie? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om een rechterlijke uitspraak of overeenkomst betreffende levensonderhoud te laten wijzigen. Als de rechter het met u eens is zal deze aan de hand van de nieuwe omstandigheden de alimentatie vaststellen.