Getrouwd vóór 1 januari 2018

Als u gaat scheiden en u bent getrouwd vóór 1 januari 2018, dan bent u in principe getrouwd in algehele gemeenschap van goederen.

Het vermogen omvat alles wat u beide in eigendom heeft -denk daarbij onder andere aan een woning, saldi op bankrekeningen, vervoersmiddelen en de inboedel- en daarnaast alle schulden. U heeft beide recht op de helft van het vermogen na de scheiding en u bent beide voor de helft draagplichtig voor de schulden.

Ook erfenissen en schenkingen die verkregen zijn zonder dat daar een uitsluitingsclausule voor gold, vallen in de algehele gemeenschap van goederen en worden bij helfte verdeeld.

Getrouwd na 1 januari 2018

Als u gaat scheiden en u bent getrouwd na 1 januari 2018, dan bent u in principe getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat vermogen dat is opgebouwd vóór het huwelijk, privévermogen blijft en schulden die zijn ontstaan vóór het huwelijk privéschulden blijven.

Vermogen dat wordt opgebouwd en schulden die zijn ontstaan tijdens het huwelijk vallen in de beperkte gemeenschap van goederen. Dat vermogen wordt bij helfte verdeeld en voor de schulden zijn beide partners voor de helft draagplichtig.

Anders dan bij de algehele gemeenschap van goederen (die gold vóór 1 januari 2018), zijn erfenissen en schenkingen privévermogen van degene die ze ontvangt, ook als er geen sprake is van een uitsluitingsclausule.

Dit is uiteraard allemaal anders als u huwelijkse voorwaarden heeft afgesloten vóór of tijdens het huwelijk.