Een scheiding kan voor de ondernemer zowel zakelijk als privé grote gevolgen hebben. Wij helpen om deze gevolgen tot een minimum te beperken en de juridische en financiële zaken goed te regelen.

Wij hebben vele jaren ervaring en ons gespecialiseerd in scheidingen waarbij een onderneming is gemoeid. Hierdoor draaien wij onze hand niet om voor het interpreteren van jaarrekeningen en waardering van aandelen, het berekenen van alimentatie in gezinssituaties waarbij een of beide partners (een) onderneming(en) heeft/hebben, de rekening-courantstand en een pensioen in eigen beheer. Daarbij is er ook altijd oog voor de staat van de onderneming en de verwachtingen voor de toekomst.

In dit hele proces kunnen wij -indien nodig- ondersteuning inschakelen van accountants, fiscalisten, register valuators en pensioendeskundigen uit ons netwerk. Zij kunnen de zaak van de juiste input voorzien.