Bij het beëindigen van een samenleving komt meer kijken dan vaak gedacht wordt. Er dient gesproken te worden over de kinderen; welke zorgregeling is wenselijk en hoe zit het met kinderalimentatie? Afspraken die daarover gemaakt worden, worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Maar vermogensrechtelijk is er ook wat af te handelen, zeker als er een samenlevingsovereenkomst is. De afspraken die gemaakt worden bij het ontbinden van die samenlevingsovereenkomst worden vastgelegd in een convenant. Denk daarbij aan afspraken over de gezamenlijke woning, de inboedel en het bijzonder nabestaandenpensioen.

U kunt het beëindigen van de samenleving in gang zetten via mediation of u zoekt ieder een eigen advocaat. Dit hangt af van de onderlinge verstandhouding.

Bij mediation gaat u samen in overleg afspraken met elkaar maken en deze vastleggen in een ouderschapsplan en convenant. Maar het kan ook zijn dat u beide kiest voor een eigen advocaat. Er vindt dan ook overleg plaats tussen u en uw (ex)partner, maar dan ieder onder begeleiding van de eigen advocaten. In een zogenaamd viergesprek kunnen zaken uitgesproken en opgehelderd worden, zodat er wellicht samen een convenant en/of ouderschapsplan overeengekomen kan worden.

Als overleg niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de beëindiging van de samenleving verlopen via de rechtbank. Over de punten waarover er geen overeenstemming tussen partijen bereikt kan worden, neemt de rechter een beslissing. Uiteraard staan wij er dan voor u. Door onze deskundigheid en ervaring kunnen en zullen wij sterk en voortvarend procederen.