Als u advies wilt krijgen over uw positie in een echtscheiding voordat deze daadwerkelijk in gang wordt gezet, dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Wij kunnen voor u dan een goed beeld schetsen van hoe de afwikkeling eruit zou komen te zien.

Ook kan het zijn dat u in een mediationtraject zit en daarbij een eigen adviseur wil kunnen raadplegen. Een mediator is immers een begeleider van het communicatieproces en kan beide partijen onafhankelijk advies geven, maar soms is het wel zo prettig om te weten wat voor- en nadelen zijn voor uw eigen juridische positie en waar eventueel risico’s op de loer liggen. Dit advies kan u helpen bij het nemen van beslissingen in de mediation.

Ook is het mogelijk om een second opinion te krijgen van ons. Wij geven dan onze visie over een advies van een andere professional of een beschikking van de rechtbank (met dan bijvoor-beeld de afweging of hoger beroep ingesteld moet worden).