Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2023-11-17T12:10:34+01:00

Onderstaand hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Meer weten? Of staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de kosten voor mediation of een advocaat?2023-11-17T11:54:39+01:00

In de praktijk blijkt dat mediation kostenbesparend is omdat beide partijen sneller tot een oplossing komen. Wij werken iop basis van een helder uurtarief. Meer informatie kunt u hier vinden. Ook kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Mijn ex-partner heeft de kinderalimentatie niet betaald. Wat nu?2023-11-17T11:53:59+01:00

Wanneer uw ex-partner (de alimentatieplichtige) zijn verplichting tot betaling niet of slechts gedeeltelijk nakomt, kunt u een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen.

Is er ook sprake van kinderalimentatie bij co-ouderschap?2023-11-17T11:39:42+01:00

Ja, ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie.

Wanneer wordt het alimentatiebedrag aangepast?2023-11-17T11:39:04+01:00

Dit gebeurt elk jaar. De Minister van Justitie stelt hiervoor een zogenaamd indexeringspercentage voor vast. Op onze website kunt u berekenen wat dat voor uw situatie betekent. Klik hier om de berekening te maken >>

Ik kan de alimentatie niet langer betalen. Wat nu?2023-11-17T11:38:25+01:00

Zijn uw omstandigheden gewijzigd waardoor u niet kunt voldoen aan de alimentatieverplichting? Bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een wijziging in de gezinssituatie? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om een rechterlijke uitspraak of overeenkomst betreffende levensonderhoud te laten wijzigen. Als de rechter het met u eens is zal deze aan de hand van de nieuwe omstandigheden de alimentatie vaststellen.

Kan de toegekende alimentatie wijzigen?2023-11-17T11:37:51+01:00

Ja dat kan in onderstaande gevallen.
1. Als de omstandigheden van de alimentatieplichtige wijzigen waardoor hij/zij niet meer kan voldoen aan de alimentatieverplichting. Bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een wijziging in de gezinssituatie. Als de rechter het eens is dat niet meer voldaan kan worden aan het vastgestelde bedrag, zal de alimentatie herberekend worden.
2. Elk jaar wordt het alimentatiebedrag aangepast. De Minister van Justitie stelt hiervoor een zogenaamd indexeringspercentage voor vast. Op de website van het LBIO kunt u berekenen wat dat voor uw situatie betekent.

De afgesproken omgangsregeling werkt niet in de praktijk. Wat nu?2023-11-17T11:36:46+01:00

Soms blijkt dat de afspraken in het ouderschapsplan of de door de rechter vastgestelde regeling niet werkt. U kunt dit aankaarten bij de andere ouder. Als dit niet succesvol is kunt u dit bespreekbaar maken middels een mediator. Werkt ook dit niet? Dan kunt u de rechter vragen om het ouderschapsplan aan te passen. Wij kunnen u als mediator en als advocaat bijstaan. Ook in deze fase zullen wij eerst proberen om met de andere ouder en (eventueel) diens advocaat, in gesprek te gaan om de afspraken te wijzigen.

Wanneer loopt een scheiding via de rechtbank?2023-11-17T11:35:59+01:00

Het verzoek tot echtscheiding moet altijd bij de rechtbank ingediend worden. Hebben jullie samen overeenstemming bereikt via mediation of een advocaat dan hoeft er alleen een schriftelijke (formele) procedure te volgen. Hebben jullie niet over alle punten overeenstemming bereikt dan zal de rechter een beslissing moeten nemen. In deze gevallen kan het voorkomen dat u zelf ook naar de rechtbank moet gaan. Ook hierin staan wij jullie bij.

Wat is het beste? Mediation of een eigen advocaat?2023-11-17T11:35:31+01:00

Dat is afhankelijk van uw situatie. Wilt u in overleg afspraken met elkaar maken dan is mediation een goede optie. Een mediator maakt onenigheden bespreekbaar en kijkt naar een gezamenlijke oplossing. De ervaring leert dat een echtscheiding via mediation sneller is afgerond en minder vaak leidt tot een nieuw conflict. Wij kunnen u bijstaan als familierecht-mediator. Komt u er samen niet uit? Dan kiest u beiden voor een advocaat. In beide gevallen kunnen wij u bijstaan.

Is mediation alleen inzetbaar bij een echtscheiding?2023-11-17T11:34:20+01:00

Nee, mediation is niet alleen inzetbaar bij echtscheiding, maar ook bij bijvoorbeeld bij verbreking samenwoning, conflicten over gezag, omgang en alimentatie.

vraag2023-11-03T11:20:44+01:00

tekst

Ga naar de bovenkant