Het belang van de kinderen voorop

Via mediation komt u samen tot oplossingen. U blijft dus als ex-partners met elkaar in gesprek. Als u beiden tevreden bent over de gemaakte oplossingen dan bent u beter in staat om ook na de scheiding uw leven op een goede manier te hervatten. Hierdoor kunnen de zorg- en opvoedingstaken na scheiding meestal beter worden uitgevoerd.

Ook na een scheiding blijft communicatie belangrijk

U bent als ouders samen verantwoordelijk voor de kinderen ook na de scheiding. Wij stimuleren het op gang houden van onderling contact. Dit is zeer belangrijk voor de kinderen. Het komt ook voor dat u hiervoor hulpverlening nodig heeft. Dat is helemaal niet erg en komt vaker voor dan u denkt. Omdat wij denken vanuit oplossing voor de kinderen, kunnen wij u ook hierin adviseren. Wij zijn op de hoogte van de verschillende trajecten die er worden aangeboden.

Afspraken over de kinderen

In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de onderlinge communicatie. Hierin staat ook de:

De mediator helpt u met het maken van dit plan en berekent de kinderalimentatie.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

© Copyright - Skrotzki Van Bree & Cremers Advocaten | Powered by ShareAll